Hoppa över innehåll
Skötsel

K-dress

information och fördelar med k-dress

K-dress är en lättarbetad torv och sandblandning som används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor. Kan även användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Med K-dressen både kalkar, gödslar och jordförbättrar du samtidigt.

Finsållad jordblandning till skötsel av gräsytor

Gödslar, kalkar och jordförbättrar samtidigt

Friskare, jämnare och grönare gräsmatta.

Art.nr 50120 (0721)

Bulk

Art.nr 50126 (072188)

Storsäck (ca 750 l/säck)

information och fördelar med k-dress

Sand, finsiktad specialtorv, gödsel

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad jordblandning
Siktning:                                                    20 mm/fin
Mullhalt:                                                    5-10 vikt %
Lerhalt:                                                      <5 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               2-4
Volymvikt                                                   ca 1100 kg/m3

För dressning av gräsmattan börjar man med att klippa gräset och ta bort gräsklippet. Vertikalskärning eller pipluftning är till en fördel då man skapar hålutrymme för rötterna och gör samtidigt en rotbeskärning. Därefter sprids K-dressen jämnt över gräsytan, max 2 cm och krattas ner till botten av gräset.

Med K-dress kan du också reparera skadade delar av gräsmattan. Fyll groparna med K-dress och kompletteringsså om det behövs. Vid sådder ska ytan packas så fröna kommer i kontakt med jorden och ytan hållas fuktig precis som med vanlig grässådd.

Till nyanläggning av gräsmattor rekommenderas våra andra gräsmattejordar. Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord.

 

Nerladdningar

Sök