Hoppa över innehåll
Kompost

Kompost

information och fördelar med grönkompost

Kompost passar perfekt som jordförbättringsmedel. Inblandning i lerjordar bidrar till att jorden blir mera lättarbetad och lucker. I sandjordar ökas mullhalten vilket ökar den fukt- och näringshållande förmågan och gör jorden mera bördig. Komposten ska blandas med befintlig jord eller läggas ut som ett mulchlager ovanpå jorden.

100% naturlig

Långtidsverkande gödslingseffekt

Art.nr 50440 (13802)

Bulk

Art.nr 50441 (1380288)

Storsäck (ca 800kg/st)

information och fördelar med grönkompost

Kompost av trädgårdsavfall (gräs, kvistar, löv, grenar), väl förmultnad och sorterad. Produkten innehåller inget rötslam, hushållsavfall eller stallgödsel.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordförbättringsmedel
Siktning:                                                    20 mm
pH                                                              6-8
Ledningstal:                                               2-6
Volymvikt                                                   ca 800 kg/m3

Komposten passar bra som jordförbättringsmedel till lerjordar, sandjordar och jordar där man önskar öka mullhalten. Ca 10-20 cm kompost på jordytan blandas ner till 40 cm djup. Blanda in komposten väl i den befintliga jorden. Komposten kan också läggas uppe på planteringsytorna som dressmaterial. Lägg då 5-10 cm lager på jorden. Undvik att lägga komposten precis intill stammarna på buskar och träd.

Vid plantering, lägg inte ren kompost i botten av gropen och använd inte kompost djupare ner än 50 cm. När komposten fortsätter att förmultna förbrukas syre och koldioxid bildas. Djupare ner i marken försvåras gasutbytet och syrebrist kan skada rötter och markliv. Den rena komposten passar inte som planteringsjord utan bör blandas med den befintliga mineralrika jorden.

Komposten innehåller en del näringsämnen men mängden växttillgänglig näring kan variera under olika årstider och kan vara svårt att uppskatta. Därför kan det vara en bra ide att tilläggsgödsla under våren för att tillgodose näringskrävande växternas gödslingsbehov.

Nerladdningar

Sök