Hoppa över innehåll
Skötsel

Biokolboost

Hand som håller i biokol

Biokolboost är ett jordförbättringsmaterial som förutom EBC-certifierat biokol innehåller välförmultnad kompost samt naturgödsel. Biokolet ökar porositeten i jorden, komposten förbättrar markens mikroliv och det organiska gödslet  ger långvaring näringseffekt.

Näringsberikad biokol med kompost

EBC-certifierat biokol

Jordförbättring för livlösa rabatter

Art.nr 51900

Storsäck 1m3

Hand som håller i biokol

Varudeklaration:

Innehåller EBC-certifierat biokol, kompost och pelleterad naturgödsel

Varutyp:                                                     Jordförbättring
Siktning:                                                    0/20 mm
Volymvikt:                                                 ca 600 kg/m3
Andel ren biokol:                                      50 volym%

Biokolboost används som jordförbättring i anläggningsjordar med 10-40 volym% inblandning för att öka bördigheten och växtkraften. Materialet ska blandas ner i jorden.

I strukturstabila skelettjordar eller växtbäddar uppbyggda med makadam kan biokolboost användas som det organiska materialet emellan stenarna. Beroende på var i växtbädden boosten används varierar inblandningsandelen 10-25 volym%

Sök