Hoppa över innehåll
Skötsel

S-dress

S-dress är ren sand som passar till dressning av sportgräsytor med låg mullhalt. Den förbättrar förutsättningarna i rotzonen och gör den mera porös. Rötterna kan tack vare dressningen sprida sig bättre och gräset håller sig friskare. Kompaktering orsakad av användning motverkas genom luftning och dressning.

Art.nr 50372 (0761) S-Dress

Bulk

Sand

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Sand
(Siktning) fraktion:                                     0,2-2 mm
Mullhalt:                                                    <2 vikt%
Lerhalt:                                                       <5 %
pH:                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               –
Volymvikt                                                   ca 1400 kg/m3

S-dress används till dressning av etablerade gräsytor. Efter pipluftning eller vertikalskärning sprids sanden ut på gräsyta, jämnt och inte med tjockare lager än 2 cm.

S-dressen innehåller inte gödsel så det bör tillföras vid skötseln av gräset.

Till nyanläggning av gräsmattor rekommenderas våra andra gräsmattejordar. Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord.

Sök