Hoppa över innehåll
Mineraljordar

Mineraljord

Mineraljord är en rotogräsfri jord som ska användas under den egentliga växtjorden. Den används för att skapa en komplett växtbädd på platser där en fungerande mineraljord saknas. Mineraljorden innehåller sand och lera.

Stabil och jämn

Ogödslad för att minska risken för näringsläckage

Mullhalt under 2 vikt%

Art nr 0731

Bulk

Sand, lera, (kalk)

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineraljord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    <2 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
Ledningstal:                                               <2
Volymvikt                                                   ca 1500 kg/m3

Jordleveransen bör tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Mineraljorden läggs i botten av jordgropen för att skapa en växtbädd med fungerande vattentransporter igenom hela växtbädden. Djupet av mineraljorden beror på omgivningen Den ska finnas på ca 40 cm djup från ytan.

För plantering av buskar, används ca 40 cm lager av växtjord ovanpå mineraljorden. Det är viktigt mineraljorden under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

Passar inte ensamt som växtjord. Använd någon utav våra växtjordar, beroende på växtslag ovanpå denna mineraljord.

Sök