Hoppa över innehåll
Mineraljordar

Mineraljord typ C

Mineraljord typ C mineral är en rotogräsfri mineraljordsblandning. Mineralämnenas fraktionsfördelning motsvarar AMA anläggning 17 tabell DCL.11/1 med inblandning av 40% pimpsten.

Specialblandad mineraljord

Siktkurva enl. AMA anläggning 17, Mineraljord A med inblandning av 40% pimpsten

Mullhalt under 2 vikt%

Art nr 0733

Bulk

Pimpsten, sand, lera

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineraljordblandning
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    <2 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
Ledningstal:                                               <2
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Mineraljorden läggs i botten av jordgropen för att skapa en växtbädd med fungerande vattentransporter igenom hela växtbädden. Djupet av mineraljorden beror på omgivningen Den ska finnas på ca 40 cm djup från ytan. För plantering av buskar, används ca 40 cm lager av Växtjord typ C ovanpå mineraljorden. Det är viktigt mineraljorden under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. Passar inte ensamt som växtjord. Använd Växtjord typ C ovanpå denna mineraljord.

Sök