Hoppa över innehåll

Blomstrande regnbäddar hjälper till i Uppsala

Markona är ett anläggningsföretag med verksamhet i Uppsala med omnejd. För ett par år sedan fick de uppdraget att göra om en stor gata inne i centrala Uppsala, med bland annat regnbäddar.

I urbana miljöer med många hårdgjorda ytor kan växtbäddar användas för att rena och fördröja dagvatten. På det sättet minskas belastningen på stadens dagvattensystem och risken för översvämning och erosionsskador blir mindre. För Markona var det här första erfarenheten av att anlägga regnbäddar.

Tommy Tiander, platschef på Markona, berättar.

– I uppdraget ingick att lägga ny kantsten, asfaltera, anlägga regnbäddar och planteringar. Det var en utmaning för oss att göra regnbäddarna, två olika typer anlades i ett pilotprojekt. Tanken var att den typ som fungerade bäst sedan skulle användas i bostadsområdet Rosendal som är under byggnation.

Hasselfors Garden levererade all jord till regnbäddarna, bland annat Regnbädd Växtjord och Regnbädd Mineraljord, Växtjord typ A och naturgödslad Trädgårdsjord E. I dem planterades ett tiotal olika växter – som pollenfria björkar, buskar och perenner. Allt blommade fint i somras.

Arbetet tog längre tid än planerat, dels på grund av att vi med hänsyn till trafiken var tvungna att arbeta i små etapper och inte kunde stänga av gatan. Det var också många olika sorters material som skulle ner i regnbäddarna. Det här var ett roligt jobb att göra, regnbäddar är nytt för Uppsala.

Sök