Hoppa över innehåll

Jorden – en avgörande faktor i innerträdgårdar

Ett spektakulärt bostadskomplex i Mölnlycke, nämligen BonTop. Konceptet innebär möjligheten att bo i lägenheter där bara ytterdörren utgör en barriär mot en paradisisk miljö i form av en vinterträdgård.

Trädgård med semesterkänsla

BonTop består av 87 lägenheter, med tillgång till olika sociala ytor som gym, pool, bastu och en stor inglasad bostadsgård, där de boende kan njuta av grönska och milt klimat året om.

– Vi har valt att dela in trädgården i olika rum med en variation av teman. Ett av rummen kallar vi Asien, där är miljön subtropisk med frodig växtlighet. Nästa rum kallas Arizona, där är växterna torktåliga och solälskande. I Medelhavsrummet ska det kännas som att befinna sig på semester i södra Europa, säger Anders Drakenius, projektplanerare.

Anders driver företaget Drakenius Gardens och har varit med och tagit fram förslag till väl fungerande tekniska lösningar för de gröna miljöernas olika beståndsdelar, åt BonTops ägare Bo Aktivt.

Växtmaterialet som Anders valt ut, beskriver han som variationsrikt. Målsättningen har varit att efterlikna naturen och samtidigt skapa vackra miljöer som är anpassade för den här typen av inomhusmiljö, med inslag av ovanliga växter och även med höga träd som ökar upplevelsen hos de som bor högre upp i byggnaden.

– För mig har det varit viktigt att kunna ge de boende en botanisk upplevelse med variationsrika växter som också har karaktär. Det ska vara både rogivande och spännande att vistas här, säger han.

 

Viktigt med stabila lättviktsjordar

Anders har skapat lösningar till många liknande projekt med vinterträdgårdar tidigare och förklarar att varje miljö och projekt skiljer sig åt med sina olika förutsättningar. Därför rekommenderar han att fler nyttjar möjligheten att diskutera sig fram till bästa möjliga alternativ tillsammans med rådgivarna på Hasselfors. Till BonTop har Anders använt sig av Mineraljord Typ C och Växtjord Typ C, stabila lättviktsjordar som passar för växthusmiljöer av det här slaget.

– Jorden är en av de absolut viktigaste faktorerna för att kunna få till en bra trädgård. Att välja jordar som håller över tid, och som inte behöver fyllas på eller bytas ut, är en självklarhet för mig. Inte minst i den här typen av projekt där logistiken in i byggnaden är en stor utmaning. Vi måste ha respekt för miljön och göra långsiktigt kloka val, säger Anders.

 

 

Sök