Hoppa över innehåll

Grönt lättviktartak möjligt med Växtjord typ C

Malmö har fått ännu ett grönt tak. I kvarteret Foajén, nära Malmö Centralstation har ett nytt kontorshus växt fram och som pricken över i, eller kronan på verket, har taket prytts av variationsrik grönska.

Ett grönt landskap på taket

På kvarteret Foajéns kontorshustak kan de som arbetar i byggnaden njuta av en grönskande plats med en promenadslinga i trä och ett flertal sittplatser, som kantas av växtlighet. Vid framtagningen av det gröna taket har Veg Tech varit underentreprenörer. De har tillhandahållit förslag till lämpliga växtarter till taket, men också levererat dessa växter.

– Vi har byggt upp ett variationsrikt landskap på byggnadens tak, med ett stråk av klassisk sedumkaraktär och en del med mer varierande örtartade växter, berättar Nicklas Bennström, entreprenadchef på Veg Tech.

Sedumstråket består av lågväxande arter i sedummattor, cirka 8–10 olika, med en extensiv skötselnivå. Det örtartade området är däremot en mix av olika växtpluggplantor, så som kattfot, strandtrift, kärrblomster, rödsvingel, sandstarr, liten blåklocka och röllika.

– Gemensamt för alla växter här är att de alla är torktåliga och klarar det utsatta läget som blir på tak, säger Nicklas.

Växtjord typ C håller både näring och vatten

En viktig aspekt av gröna tak är att vikten hålls så låg som möjligt, av byggnadstekniska skäl. För att detta ska vara görbart krävs substrat av lättviktskaraktär.

– Vi har valt att använda Hasselfors Växtjord typ C. Det är en lätt jord som också håller näring och vatten.

Växtjord typ C, eller bjälklagsjord som den också kallas, är lätt tack vare blandningen av trädgårdsjord samt fukthållande och strukturskapande pimpsten. Långtidsverkande naturgödsel bidrar till god etablering över tid. Nu står det gröna taket på kontorshuset färdigt sedan sommaren 2019 och det växer så det knakar.

– Växterna har tagit sig riktigt bra och de kommer att bli ännu bättre och mer stabila när etableringstiden löpt ut, berättar Nicklas Bennström.

Sök