Hoppa över innehåll

Naturliga planteringar utanför Kungälv rececentrum

Utanför Kungälvs nya resecentrum har kommunen, tillsammans med ett flertal entreprenörer, skapat en oas; en parklik plats där såväl resenärer som pollinerare kan uppehålla sig – eller bara passera förbi och njuta längs vägen.

Mitt under den torra och varma sommaren år 2018 planterades växterna utanför Kungälvs nya resecentrum. Trots det står växtligheten där i full blom och grönska.

– Vi valde jorden med stor omsorg för att klara torka. Visserligen etableringsbevattnade vi en hel del då, men växterna tog sig bra trots det extrema vädret, berättar Hanna Bäck, trädgårdsingenjör vid Kungälvs kommun.

Planteringarna är gjorda enligt olika principer och med en variation av växter. Dels finns mer klassiska perennplanteringar, men också ängsplanteringar. Perennplanteringarna har utförts med Hasselfors Multi.

– Den har en unik struktur som passar bra för våra behov. Jorden är näringsrik, vilket gör att planteringarna får en rejäl skjuts vid etablering och tätnar därför snabbt. I offentliga planteringar med begränsad skötsel är det guld värt, säger Hanna.

Ängarna har anlagts med den precis motsatta jorden, nämligen en näringsfattig jord som specialanpassats för platsen. Den är näringsfattig för att gynna de ängsörter som planterats in, och för att missgynna gräsen som annars riskerar att ta över. Eftersom jorden inte är gödslad, som för perennerna, är också etableringen mer långsam.

– Trots det har vi faktiskt många blommande örter där nu. Skötselnivån på ängen är låg. Ängen slås en gång per år, i augusti, och allt hö tas bort för att växtbädden fortsatt ska hållas näringsfattig.

En stor del av gestaltningen handlade om att anpassa grönskan för fler funktioner än enbart den estetiska aspekten, nämligen att exempelvis ta vara på regn- och dagvatten och ha en stor mångfald i växtmaterialet, för att skapa förutsättningar för pollinerare och andra djur. Bland ängsväxterna syns ängssyra, åkervädd, blåklocka och prästkrage. I de perenna planteringarna lämnas gräsen kvar över vintern, dels för att de ger ett vackert intryck, men också för att de kan fungera som boplats åt pollinerare.

– Biologisk mångfald är en del av Kungälvs kommuns strategi för vårt gröna arbete, det finns med i det vi gör och det präglar också miljön vid Kungälv Resecentrum. Vi har därför valt ut en stor variation av träd, perenner och ängsväxter, berättar Hanna.

Planteringarnas kantiga form och material – cortenstål – speglar den som finns i byggnaden för resecentrum och varje dag får hundratals resenärer inleda och avsluta dagen i den parklika miljön som skapats.

– Jag hoppas att platsen ska bidra till att resenärerna får en behaglig upplevelse av att vara här. Det har blivit så fint och frodigt och vi har fått till den naturlika känsla med årstidsvariation vi önskade, liksom värdefulla ekosystemtjänster, berättar Hanna Bäck.

Hanna Bäck Trädgårdsingenjör Kungälvs kommun

Hanna Bäck, trädgårdsingenjör på Kungälvs kommun

Sök