Hoppa över innehåll
Odlingsjordar

Trädgårdsjord Multi (Göteborg)

Trädgårdsjord Multi är en rotogräsfri, mullrik och ganska grov växtjord för perenner, köksträdgård eller buskplanteringar. Den innehåller olika typer av torv för att skapa en lucker jord med närings- och fukthållande egenskaper. Den sk långfibertorven har ett speciellt, trådigt utseende och den skapar struktur och luftighet i substratet. Mineralmaterialet, sand och kross ger stabilitet och hållbarhet. Leran som finns i mindre aggregat hjälper till att bidra till den fuktighetshållande förmågan.

Mullrik allroundjord

Gödslad med långtidsverkande naturgödsel

Lättarbetad och lucker

Art.nr 0737

Bulk

Torv, långfibertorv, sand, rotogräsfri lera, bergkross, långtidsverkande naturgödsel, kalk

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Mullhalt:                                                    10-15 vikt %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. Terassen får inte vara kompakterad. I köksträdgården är 30-40 cm lagom jorddjup. För odling i pallkragar är åtgången ca 0,4 m³/st.

Trädgårdsjord Multi ska inte användas som grund till gräsmattor då den höga mullhalten gör ytan mjuk och det lätt skapas sättningar.

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare. För bästa resultat får marken inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen för att ge god skörd och bra tillväxt. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Sök