Hoppa över innehåll

Bostadsgård med frodiga planteringar i Göteborg

I Göteborg har en bostadsgård öster om Heden fått en rejäl uppfräschning. Platsen, med det nya namnet The Place, bestod tidigare av en enkelt utformad gård med gräsmatta och några sittplatser. Nu har det blivit en tydligare gestaltad plats med utökad fägring.

Bostadsgården är en av Göteborgs stads bostadsaktiebolags (Bostadsbolaget) och omgärdas av omkring 500 bostäder, en förskola samt boende för äldre personer. Utmaningen låg främst i att skapa en trevlig, gemensam yta för en bred målgrupp och att ha genomtänkta växtval där planteringarna håller över tid.

– Framförallt handlar det om att planteringarna ska vara tillräckligt robusta för att klara delvis omgivande lek från förskolebarn, att skötseln ska vara hanterbar och att det ska finnas något vackert att titta på från tidig vår till sen höst. Det ska också ge fina vintervärden, med såväl vedartade växter som perenner, säger Mona Holmberg, som tillsammans med Ulf Strindberg står bakom växtgestaltningen på The Place.

Mona och Ulf har valt att göra några olika typer av planteringar på platsen. En del av ytorna består av surjordsväxter i ett lite skuggigt och fuktigt läge. Där har de använt Hasselfors Surväxtjord och bland växterna finns rhododendron, azalea, magnolior och näsduksträd samt undervegetation av ormbunkar och woodlandväxter.

I flera av de andra planteringarna har Monas och Ulfs favoritjord använts: Hasselfors Trädgårdsjord Multi. Där sticker de färgglada växterna ut lite extra under sommaren, bland annat flox, daglilja, fackelblomster och prydnadsgräs i ljuv harmoni.

Trädgårdsjord Multi togs fram tillsammans med Bostadsbolagets trädgårdsutvecklare Ulf Edblom. Utifrån våra önskemål har vi fått fram en jord som vi nu använder i många av de planteringar vi skapar. Vi har blivit så bortskämda med produkternas kvalitet och Hasselfors Garden sätt att vara lyhörda för önskemål kring sina produkter att vi inte vill välja andra leverantörer, berättar Ulf.

– Vi har uteslutande arbetat med Hasselfors Garden Landscapingprodukter i över tjugo år och i hundratals projekt. De främsta anledningarna är för att substraten är rotogräsfria och har en stabil struktur. De parametrarna är grunden för att planteringar överhuvudtaget ska fungera, säger Ulf.

I slutet av maj 2020 färdigställdes The Place och nu kan besökarna njuta av att blicka ut mot omväxlande och blomrika planteringar.

– Här är det inte enstaka växter som ensamma ska showa och sticka ut. Det ska finnas ett samspel växterna emellan, avslutar Mona.

Ulf Strindberg Mona Holmberg Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB

Ulf Strindberg och Mona Holmberg, Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB

Sök