Hoppa över innehåll
Växtjord

Surväxtjord (Göteborg)

Surväxtjord Skötselråd till din blåbärsbuske

Surväxtjord är en rotogräsfri jordblandning med lågt pH och bra stabilitet. Den passar till plantering av kalkskyende buskar som rhododendron och hortensia. Den passar även till många barrväxter och perenner med krav på lågt pH-värde.

Passar till surjordsväxter

Grov struktur

Lågt pH-värde

Art.nr 50353 (0736)

Bulk

Art.nr 50354 (073688)

Storsäck (ca1000 l/st)

Surväxtjord Skötselråd till din blåbärsbuske

Torv i olika kvaliteter, sand, kross, lera, NPK 11-5-18 med mikronäring

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Mullhalt:                                                    10-15 vikt %
pH                                                              4,5-6,0
Ledningstal:                                               1-3
Volymvikt                                                   ca 1000 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Jorden används till nyplantering och underhåll av äldre planteringar med t ex rhododendron, ljungväxter, hortensior och kalkskyende perenner. Många barrväxter trivs också i den luckra men stabila jorden med lågt pH. Planteringsgroparna ska vara väl tilltagna och all befintlig jord byts ut mot Surväxtjord. Är den omgivande jorden kalkrik kan man antingen göra en upphöjd bädd eller lägga en geotextil som skydd mot den kalkrika jorden.

Planteringsytorna kan göras aningen högre än omgivande marken, då jorden sjunker ofta en aning under de första åren. Botten av jordgropen bör vara uppluckrad och det ska inte finnas risk att regnvatten blir stående runt rötterna. Plantera i samma djup som plantorna vuxit i innan. Efter plantering ska jorden jämnas till men inte kompakteras för hårt. Vattna rikligt.

Surväxtjorden passar inte till plantering av växter som vill ha neutralt eller högt pH-värde. Den bör inte heller användas som grund till gräsmattor då den höga mullhalten gör ytan mjuk och det lätt skapas sättningar med tid.

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska jorden underhållsgödslas årligen men lämpligt gödselmedel som inte har kalkningseffekt och höjer pH värdet. Följ alltid doseringsanvisningarna på förpackningen.

Sök