Hoppa över innehåll
Täckmaterial

Premium furubark

Furubark ger vackra ytor som skyddar mot torka, jordstänk, ogräs och vinterns tjäle. Furubarken läggs som täckning på marken och som dekoration i krukor. På stigar och gångar ger barken ett mjukt, sviktande underlag. Med tiden bryts barken ner till mull. Furubarken kommer från svenskt certifierat skogsbruk.

Kommer från svenskt certifierat skogsbruk

Skyddar mot torka, jordstänk, ogräs och vinterns tjäle.

Helt naturlig och kan användas både med prydnads- och ätbara växter

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

40 l

Åtgång

En säck räcker till ca 1m2.

Som dekoration, på stigar och mot torka och ogräs:

Förbered ytan genom att gödsla jorden och rensa bort rotogräs (tistel, maskros, kirskål m fl). Ett tätt skikt av t ex markväv ger ett extra bra skydd mot ogräs. Furubarken läggs på i ett minst 3 cm tjockt lager, den skyddande effekten ännu blir bättre med ett lager upp till 10 cm.

Vinterskydd till rosor, vintergröna och mindre härdiga växter:
Vattna ordentligt på hösten och kupa upp ca 15 cm Furubark kring grenverket. På våren friläggs grenarna och furubarken sprids ut. Glöm inte att gödsla – det är viktigt eftersom barken förbrukar en del näring när den bryts ner.

Volym: 40 liter

Torrsubstansinnehåll: ca 200 kg ts/m3

Organiskt innehåll: > 70 % av ts

Findelningsgrad: Siktning 8-25 mm

Finpartiklar <10 mm: < 20 %

Barken kommer från svenskt hållbart, certifierat skogsbruk.

En säck räcker till ca 1m2

Sök