Hoppa över innehåll

Fallskyddsflis – miljövänligt och säkert

Fallskyddsflis är ett mjukt, lätt och miljövänligt material som kan användas som ett naturligt underlag vid lekplatser, gångar eller idrottsplatser.

Fallskyddsflis är ett naturligt och säkert val

Fallskyddsflis är inte bara en marktäckande lösning utan också ett säkert underlag för lekplatser och idrottsområden. Tillverkat av 100% naturligt lövträ, den mjuka och porösa struktur erbjuder en miljövänlig och mjuk yta för lekande barn.

– Fallskyddsflis främjar barnens kreativitet mer än där fasta markmaterial används. Det väcker deras nyfikenhet och utforskarlusta, säger Katja Kiviaho Nordström, Circular Solutions Manager på Hasselfors Garden

Varför Fallskyddsflis?

Fallskyddsflis är ett utmärkt alternativ till traditionell sand. Det är ofärgat, HIC-testat och uppfyller standarderna för fallskydd enligt europastandarden SS EN 1176 och 1177. I praktiken har det visat sig vara mer dämpande och säkrare än sand. Dessutom är det skonsamt mot lekredskapen, följer inte med i kläderna och genererar inte damm. I flis trivs heller inte ogräs, varken de som eventuellt är på väg underifrån från marken eller de som landar där som frö. Och ytterligare en bonus: katter väljer sand för att göra sina behov i framför flis.

Skötsel och underhåll

Att ta hand om fallskyddsflisen är enkelt, förutsatt att det anläggs korrekt. Ett 30 cm lager av fallskyddsflis sprids under lekställningar och gungor som är mindre än två meter höga (inkludera en 10 cm marginal för slitage). Under ställningar som är högre än två meter, behöver det finnas 40 cm täckning, vilket inkluderar en tio centimeters marginal för slitage.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera för slitage och packning, särskilt under lekredskap som gungor och ruschkanor, där rörelse kan påverka materialfördelningen. Det är lätt att jämna tillbaka materialet när det bildats gropar eller högar. Genom att också rama in området med en högre kant kan du också förhindra att flisen sprids utanför.

Miljövänligt val

I en studie* utvärderades miljöeffekterna av olika fallskyddsunderlag på plats i olika skeden av deras livscykel: tillverkning, användning och perioden efter användning. Där visade fallskydsflis vara ett material med låga utsläpp under produktionen och som kan komposteras efter användning, vilket gör det till ett hållbart val för miljön.

– Det finns många miljöfördelar med fallskyddsflis. Bland annat är det hållbart framställt och släpper inte från sig några giftiga ämnen. När materialet brutits ner kan det användas vid jordförbättring i exempelvis planteringar. Inget behöver kastas, berättar Katja

En annan miljöfördel är att avrinningen av dagvatten inte hämmas som hos de syntetiska alternativen, som exempelvis vid användning av gummiasfalt. Fallskyddsflis är ett lätt material och enkelt att hantera, vilket gör att det passar bra i moderna urbana miljöer där lekplatser ofta byggs på bjälklag.

Med fallskyddsflis prioriterar du inte bara en säker lekmiljö utan också en hållbar och miljövänlig lösning!

*Källa: Helsingfors stad 2022, Ulkokalusteiden materiaaliselvitys

 

 

 

Sök