Hoppa över innehåll

Fallskyddsflis i Kvibergs nya temalekpark

I Kviberg har Göteborgs stad byggt en ny temalekplats. Estetiken är hämtad med inspiration från det gamla militärområde som en gång låg här.

För att ge delar av lekmiljön mjukt fallunderlag i ett miljömässigt hållbart material föll sig valet på fallskyddsflis.

Kviberg i nordvästra Göteborg var under 99 år ett militärt område. I dag är det en viktig plats för rörelse och föreningsliv med bland annat 25 bollplaner. Göteborgs stad har en ambition att få fler i rörelse och öka folkhälsan bland de som i dag är stillasittande, därför har de också anlagt en temalekplats som ska locka till en aktiv fritid. 

– Vi vet att barn behöver röra sig minst en timme om dagen. Tyvärr är det bara 20 procent som faktiskt gör det. Här ville vi skapa rörelseglädje primärt för målgruppen 2–15 år, men också aktivera deras föräldrar, säger Ulrika Eldkrona, verksamhetsutvecklare vid Göteborgs stad. 

För att få reda på vad barnen ville göra engagerades nästan 200 skolbarn i årskurs 1–3. Nästan alla tillfrågade önskade någon form av klättringsaktivitet. För att tillgodose önskemålen har nu flera klättringsmöjligheter byggts, dels en slottslik lekbyggnad inspirerad av Kvibergs kasernbyggnad, men också en lekmiljö med bland annat linbana och kompisgungor. 

– Intill lekplatsen finns numera också en aktivitetsyta med tak, som används av föreningslivet för gratis träning för allmänheten – ett sätt att kunna aktivera stora som små inom området för temalekplatsen, berättar Ulrika.

Till lekområdet med gungor och linbana valde Göteborgs stad att använda fallskyddsflis under, likaså vid den käpphästbana som tillkommit efter barnens önskan och som passar särskilt bra i det tidigare militära området där armén hade många hästar.

– Det ekologiska perspektivet fanns med när vi valde material. Det är något vi behöver bära med oss varje dag, i allt vi gör. Vi måste minimera vår påverkan, säger projektledaren Magnus Elsilä.

Materialet är 100% naturligt, utan tillsatser och förmultnar med tiden

I Kvibergs temalekplats har fallskyddsflisen lagts på ett djup av 40–50 centimeter. Magnus lyfter fram fallskyddsflis ett snällt och mjukt underlag för den som leker, men också materialets långa livslängd, som viktiga fördelar.

– Vi har använt fallskyddsflis även i ett tidigare projekt från 2019. Där har vi fortfarande inte behövt fylla på med mer material, säger Magnus.

Hösten 2022 invigdes den nya temalekplatsen under pompa och ståt. Många besökte invigningen och en artilleriförening sköt salut, som sig bör i ett område som Kviberg.

 

 

Sök