Hoppa över innehåll

Biologisk mångfald i fokus när Jubileumsparken skapades

I Frihamnen i Göteborg växer Jubileumsparken fram, en park med stort fokus på biologisk mångfald. Där har Göteborgs stad tagit ut svängarna i sina olika grönytor, för att gynna pollinerare.

En blandning mellan ett naturområde och en klassisk park

I Jubileumsparken har Göteborgs stad valt att testa sig fram med olika slags växtlighet och planteringstyper med målet att gynna biodiversiteten.

– På några platser har vi skapat flera olika typer av ängsytor, både salttåliga ängsmattor och torrängar. Vi har också använt oss av fröblandningar där vi kompletterat med pluggplantor och lök, berättar Malin Gustafsson, landskapsarkitekt och projektledare vid Göteborgs stad.

Till dessa ytor har Ängsjord använts, för att göra ängarna näringsfattiga och på så vis gynna ängsblommorna, samtidigt som mer konkurrenskraftiga och näringskrävande växter trängs undan.

Biokol ett genomgående val till planteringarna

En av de riktigt stora insatserna i parken har varit att etablera 31 stora träd.

– Arbetet med järnvägsförbindelsen Västlänken i Göteborg har inneburit att många större träd fått nya platser. Jubileumsparken har fått ett antal riktigt stora exemplar av träd som ek, oxel och sekvoja, säger Malin.

För att ge de stora träden bästa tänkbara förutsättningar att etablera sig på sin nya plats har de fått flytta ner i 1,5 meter djupa bäddar där den nedre halvmetern försetts med biokolsblandad makadam. 

– De stora träden ger parken en häftig känsla. På många sätt märks det att parken är nyanlagd, men träden gör att det ändå upplevs som en äldre miljö, säger Malin.

I andra trädplanteringar i den hårdgjorda miljön har de använt Biokolboost som tillsats till makadam, den ger en god infiltration och möjlighet att buffra vatten. Produkten har även varit användbar i de gräsmattor som ligger inom lekplatsområdet, för att göra gräset tåligt mot det stora slitaget där.

– Näringsberikad biokol tycker vi är användbart eftersom det ger en god balans mellan fukt och syre. Det gör ytorna både väldränerade och fukthållande, säger Malin.

Pluggplantor för att gynna den biologiska mångfalden

Till de olika naturlika planteringarna i parken har Göteborgs stad använt sig av Mineraljord A och B samt Växtjord A och B.

Malin beskriver Jubileumsparken som en blandning mellan ett naturområde och en klassisk park. Flera gräsmattor är anlagda med Gräsmattejord Premium som har kompletterats med pluggplantor för att få en lite annorlunda karaktär och för att gynna den biologiska mångfalden. 

– Vi har varierat mellan rullgräs och sådda gräsmattor. Dessa har vi kompletterat med olika pluggplantor, exempelvis tusensköna och kärringtand, för att öka artrikedomen och därmed gynna pollinerare, berättar Malin.

 

 

Sök