Hoppa över innehåll

Robusta grönytor på Gröna Lund

När nöjesfältet Gröna Lund förändrade en större del av området för att ge plats åt sin nya bergochdalbana Monster, fick trädgårdsmästaren Anders en utmaning i att planera den nya växtligheten.

Tuffa förutsättningar kräver strukturstabilt substrat

Hårt slitage och hårdgjorda miljöer ställde krav på såväl växtval och substrat – för att få hållbara och spännande planteringar till en unik miljö.

Gröna Lund är en grön miljö som får stå pall för mycket. För ett par år sedan gjordes 30 procent av parken om helt, i samband med att den nya berg- och dalbanan Monster skulle anläggas.

– Det skapades många nya förutsättningar för växtligheten i miljön och mitt bland all betong skulle vi försöka få till planteringar för träd, buskar och perenner. Det var en stor utmaning, men jag tycker att vi lyckades bra, berättar Anders Vestberg, som tidigare var trädgårdsmästare för Gröna Lund.

Jord som håller form och kvalitet

I området kring den nya åkattraktionen planterades träd direkt i den hårdgjorda miljön. För att klara av de begränsade trädgroparna och de tuffa förutsättningarna med många trampande fötter, föll valet på Citykross.

– I det här sammanhanget behövde vi en produkt som skulle klara av den stora belastningen på trädens rotsystem och som dessutom kunde hålla strukturen utan att kompakteras, säger Anders.

Inom områden runt åkattraktioner, där besökare och parkskötare inte får röra sig av säkerhetsskäl, är det vanligast med asfalt eller betong. Anders ville göra något annorlunda i säkerhetsområdet för Monster, och valde i stället att anlägga en planteringsyta med ett böljande uttryck. 

– Vi behövde en jord dit som kunde hålla formen, utan att kapsejsa eller flyta iväg. Den behövde också klara av att hålla vatten och näring till hakonegräset, hortensiorna och de hemlockar vi valt till planteringen, säger Anders.

I samråd med Hasselfors Garden beslöt Anders sig för att använda den då helt nya produkten Trädgårdsjord E med biokolboost 10. 

– Det fungerade otroligt bra! Hakonegräset växte riktigt fint från start och vi upplevde inga problem med rotogräs, vilket är en viktig aspekt i en miljö där det av säkerhetsskäl är omöjligt att bemanna med skötsel medan parken är öppen, berättar Anders.

 

 

Sök