Hoppa över innehåll

Grön lunga med smart dagvattenlösning i Växjö

Bakom det gamla regementet I11 i Växjö växer en ny stadsdel, Bäckaslöv, fram. Genom området skapas en genomgående gata i esplanadliknande karaktär. Där kommer det att finnas en prunkande grönska men också en annan viktig funktion – dagvattenfördröjning.

Mittremsan får ett gångstråk men i stället för att placera ut träd i klassiska alléer placeras träden i stället i grupper.

– Gatan blir en grön lunga i området, med träd och perenner. Mellan växtligheten kommer det att vara grusade ytor som underlättar vid passering över gatan, berättar Örjan Stål på Viös AB, som med sin gedigna erfarenhet av växtlighet i stadsmiljö agerat bollplank i och granskat Bäckaslövprojektet.

Gatans mittremsa kommer också att användas för dagvattenfördröjning, för att minska belastningen på dagvattennätet vid större nederbördsmängder.

– Vattnet från de intilliggande vägbanorna leds in i bäddarna där det filtreras genom makadam som kompletterats med biokol. Troligen är det här landets längsta sammanhängande biokolsbädd, sträckan är omkring en kilometer lång, säger Örjan.

I bäddarna blir det en kombination av Citykross och makadam med biokol.

– För att ge växternas rötter goda förutsättningar kommer vi att ha Citykross 4-8 som innehåller laddad biokol och grönkompost i växtbäddarna närmast jordklumpen och i de bärande ytorna Citykross 32-63, förklarar Örjan och fortsätter:

– Ofta tänker man kanske att det ska vara en vanlig trädgårdsjord i växtbäddar, men här hade det funnits en risk för kompaktering och problem med dränering.

Med vår lösning kombinerar vi växtsubstrat, överbyggnadsmaterial och dagvattenfördröjning, vilket ger stora porvolymer som minskar risken för torka i växtbäddarna.

Biokolen används här för att förbättra den vattenhållande förmågan och även för att binda tungmetaller från dagvattnet. Eftersom det laddas bidrar det också med näring till träden i växtbäddarna.

En utmaning i projektet har snarare varit att samordna olika yrkesdicipliner, än det rent tekniska.

– Här samverkar VA-ingenjörer, trafikingenjörer och landskapsarkitekter. Deras olika uppdrag och synsätt förenas här och det kan vara en utmaning att våga testa nya metoder och tekniker. Tillsammans med alla olika aktörer och Hasselfors produkter tror jag att vi kommer skapa ett dagvattenfördröjande och trevligt stråk, säger Örjan Stål.

 

 

Sök