Hoppa över innehåll
Växtjord

Trädgårdsjord E Biokolboost 10

Hand som håller i jord Jord med biokol i

Trädgårdsjord E Biokolboost 10 är en växtjord med mycket växtkraft. Till denna variant av Trädgårdsjord E har vi tillsatt extra naturgödsel för  bättre näringstillgång, biokol för att öka porositeten och näringshållande förmågan samt kompost för att öka den mikrobiologiska mångfalden in i jorden. Basen i denna jord är den samma som i Trädgårdsjord E, sand lera och torv.

Rotogräsfri – självklart

Biokol för ökad porositet och näringshållande förmåga

Innehåller kompost för bättre mikrobiologisk mångfald i jorden

Rotogräsfri växtjord för att minimera skötselbehovet

Art.nr 51901

Bulk

Hand som håller i jord Jord med biokol i

Sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, biokol, kompost, kan innehålla mindre mängder natur-, eller bergkross.

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    7-12 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-5
Volymvikt                                                   ca 1150 kg/m3

När jorden kommer bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av perenner och buskar, används 30-40 cm lager av växtjord, förutsatt att marken under, sk. terassen, inte avviker allt för mycket från växtjorden. Om terassen är kompakterad eller består av lera alt. sprängsten så ska man bygga tjockare växtbäddar med Mineraljord under. För bästa resultat får marken under inte kompakteras med maskiner och botten på jordgropen bör vara uppluckrad. Vattnet ska kunna transporteras neråt i marken vid kraftiga regn och uppåt kapillärt vid torka. För trädgropar gäller att man tar hänsyn till den omgivande markens egenskaper och trädets storlek. Om träden är stora och tunga ska makadam användas i botten av trädgropen så trädet inte sjunker med tiden.

Till plantering av sommarblommor och odling i krukor och pallkragar, rekommenderar vi mera mullrika jordar såsom U-jord, P-jord eller Rabattjord

Tänk på att planteringsytorna bör vara lite högre än omgivande marken då jorden ofta sjunker en aning under de första åren. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

Kom ihåg att vattna väl efter plantering så att växterna får tillräckligt med fukt. Undvik onödig kompaktering av jorden. Packning av jorden minskar porositeten och försvårar växternas rotutveckling.

Sök