Hoppa över innehåll
Jord

U-jord / Urnjord

U-jord är det bästa valet till sommarblommor av alla slag. Jorden ger en otrolig blomning i urnor, amplar och balkonglådor. U-jord är även ett utmärkt val till andra näringskrävande växter som odlas i stor jordvolym t ex tomater.

Ger dig rik blomning och tillväxt hela säsongen

Kraftig gödsling som gynnar blommornas utveckling

Peatnuggets ger en grov struktur och god dränering i stora krukor

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

15 l / 50 l

U-jord är det bästa valet till sommarblommorna och särskilt till näringskrävande, snabbväxande plantor som surfinia, petunia, femblad, änglatrumpet m.fl. Med kraftig gödsling och grov struktur är  U-jord även utmärkt till andra näringskrävande växter i stora planteringskärl, t.ex tomater, gurka, perenner och buskar.

Växterna får en bra start och klarar i stora krukor att blomma hela säsongen därför att U-jorden är kraftigt gödslad med både snabbverkande mineralgödsel och långtidsverkande naturgödsel. Extra järn ger friska gröna blad. Tilläggsgödsling med flytande näring under sommaren rekommenderas, det kan ge ännu bättre resultat, särskilt om jordvolymen är liten.

Volym: 15/50 liter, bulk,
storsäck

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 50 mS/m

Sammansättning: Ljus och mörk torv, bark, peatnuggets, naturgödsel, kalk,
mineralgödsel, Rotkraft

Tillsatt näring per m³:
Hönsgödsel 10 kg, köttbenmjöl 1 kg, NPK 14-7-15 mikro
1,4 kg, järnsulfat 0,3 kg
Innehåller kategori 2 material. Hönsgödsel och köttbenmjöl är hygieniserad enligt EU’s förordning 1069/2009

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 770

Bor (B) 0,6
Fosfor (P) 250

Koppar (Cu) 2,7
Kalium (K) 480

Järn (Fe) 66
Magnesium (Mg) 230

Mangan (Mn) 5,7
Kalcium (Ca) 1800

Molybden (Mo) 0,7
Svavel (S) 220

Zink (Zn) 5,6

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök