Hoppa över innehåll
Jord

P-jord / Planteringsjord

P-jord är en mycket bra jord för odling av många olika slags växter. Den används med fördel till omskolning och vidareodling av småplantor eller till vanliga krukväxter. P-jord kan även användas vid plantering utomhus.

Passar för många växter och olika sätt att odla

Välbalanserad gödsling ger god tillväxt

Svarttorv gör jorden mörk och fukthållande, lätt att vattna

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

15 l / 50 l

P-jord är en mörk och fukthållande planteringsjord med bred användning, den passar för all slags odling både inne och ute. P-jord används med fördel till omskolning och vidareodling vid förökning med frön eller sticklingar. Den är en utmärkt jord för alla vanliga krukväxter. Men den kan lika gärna användas som jordförbättring vid plantering av träd, buskar och perenner utomhus.

Det går bra att odla ätliga växter i den.

 

 

Volym: 15/50 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 40 mS/m

Sammansättning: Ljus och mörk torv, sand/stenmjöl, kalk, mineralgödsel, Rotkraft

Tillsatt näring per m³:
NPK 14-7-15 mikro 1,5 kg
Mikronäring 0,05 kg

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 210

Bor (B) 0,7
Fosfor (P) 105

Koppar (Cu) 2,8
Kalium (K) 230

Järn (Fe) 5,9
Magnesium (Mg) 270

Mangan (Mn) 3,6
Kalcium (Ca) 2000

Molybden (Mo) 1,1
Svavel (S) 120 Zink (Zn) 1,6

2021 fyller P-jord 50 år!

Det är inte många som kan skryta med att vara lika välbevarade som dagen de föddes. Visserligen har P-jorden fått nya kläder sedan 1971 när de gamla har blivit för små, men innehållet är i princip samma. Den enda större receptändringen har varit att addera Rotkraft. För varför ändra på det som funkar? P-jord är trendstartaren, alla jordars moder, basjorden som alla andra jordsäckar är sprungna från.

Hortonomen och substratexperten Claes Bohlin, som arbetat på Hasselfors Garden i många år berättar:

”Innan färdiga substrat fanns att köpa, hade varje trädgårdsmästare sitt eget unika recept av lövkompost, torv, sand, lera och annat som blandades ihop till ett eget odlingssubstrat. Problemet var att blandningarna blev olika från år till år, och processen var omständlig. Varje blandning måste dessutom ångas för att få bort ogräs. Det var tungt och arbetskrävande, särskilt som man på den tiden odlade i terrakottakrukor.

I Holland hade man experimenterat med 30–40% fin sand och torv för odling, dvs en jord som liknar dagens anläggningsjord. Hasselfors Garden insåg att ifall man skulle kombinera holländarnas jord med Fruhstorfers ljusa torvblandning skulle det kunna bli ett riktigt bra substrat. Där och då uppstod idén att skapa en ny jord med fantastiska odlingsegenskaper, och den första P-jorden började planeras. Olika recept togs fram för att sedan provodlas i, bland annat av en kunnig trädgårdsmästare på Bålby Herrgård. När den ultimata blandningen var klar kunde jorden börja lanseras till Sveriges yrkesodlare.

Lanseringen av P-jorden blev en succé, så pass att produktionskapaciteten inte räckte till och jorden fick ransoneras. Den blev populär för att det äntligen fanns ett helt nytt och testat, färdigt substrat som kunde användas direkt, det underlättade otroligt mycket för odlarna.”

Trädgårdar och balkonger har formligen exploderat av blomsterfägring varje sommar sedan 60-talet, tack vare idén att odla med torvbaserat substrat. Och tänk vad det har betytt för matproduktionen! Tanken svindlar. Vi är väldigt stolta och ödmjuka över att vår P-jord kunnat hjälpa svenskarna att lyckas med sina odlingar, inte bara under en säsong, utan under 50 säsonger. Och så länge växternas behov inte förändras så kommer P-jord att behövas i 50 år till. 

Text: Karin Fagerström-Barker

Sök