Hoppa över innehåll
Jord

P-jord / Planteringsjord

P-jord är en mycket bra jord för odling av många olika slags växter. Den används med fördel till omskolning och vidareodling av småplantor eller till vanliga krukväxter. P-jord kan även användas vid plantering utomhus.

Passar för många växter och olika sätt att odla

Välbalanserad gödsling ger god tillväxt

Svarttorv gör jorden mörk och fukthållande, lätt att vattna

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

15 l / 50 l

P-jord är en mörk och fukthållande planteringsjord med bred användning, den passar för all slags odling både inne och ute. P-jord används med fördel till omskolning och vidareodling vid förökning med frön eller sticklingar. Den är en utmärkt jord för alla vanliga krukväxter. Men den kan lika gärna användas som jordförbättring vid plantering av träd, buskar och perenner utomhus.

Det går bra att odla ätliga växter i den.

 

 

Volym: 15/50 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 40 mS/m

Sammansättning: Ljus och mörk torv, sand/stenmjöl, kalk, mineralgödsel, Rotkraft

Tillsatt näring per m³:
NPK 14-7-15 mikro 1,5 kg
Mikronäring 0,05 kg

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 210

Bor (B) 0,7
Fosfor (P) 105

Koppar (Cu) 2,8
Kalium (K) 230

Järn (Fe) 5,9
Magnesium (Mg) 270

Mangan (Mn) 3,6
Kalcium (Ca) 2000

Molybden (Mo) 1,1
Svavel (S) 120 Zink (Zn) 1,6

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök