Sticklingar

Enligt gammal hävd skall en stickling stjälas för att rota sig bra och bli en vacker växt. Men det finns bättre metoder som dessutom innebär att du slipper bli ovän med moderplantans ägare.

Which country site would you like to visit?