Hoppa över innehåll
Jord

S-jord / Såjord

S-jord ger fröer och sticklingar av alla slags växter en god start i livet. S-jord är en milt gödslad, lucker och finsiktad jord för sådd och annan förökning. Jorden är lätt att fylla i krukor, pluggar och sålådor.

För frösådd och sticklingsförökning

Mild gödsling ger en skonsam start

Perlit gör jorden extra lucker vilket passar späda rötter

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

15 l / 50 l

S-jord är en milt gödslad, lucker och finsiktad jord för sådd och förökning med sticklingar. Den är lätt att fylla i krukor, sålådor och i medelstora-stora och stora pluggar. Det går bra att odla både prydnadsväxter och ätliga växter i jorden. Den lätta och luftiga S-jorden kan användas för vidare odling i krukor men då är det viktigt att mer näring tillförs så att växternas behov uppfylls.

 

Volym: 15/50 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 20 mS/m

Sammansättning: Ljus och mörk torv, perlit, sand/stenmjölk, kalk, mineralgödsel, Rotkraft

Tillsatt näring per m³:
NPK 14-7-15 mikro 0,9 kg

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 125

Bor (B) 0,3
Fosfor (P) 65

Koppar (Cu) 1,1
Kalium (K) 140

Järn (Fe) 1,0
Magnesium (Mg) 220

Mangan (Mn) 1,5
Kalcium (Ca) 1800

Molybden (Mo) 0,5
Svavel (S) 70

Zink (Zn) 0,4

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök