Hoppa över innehåll
Jord

Så & Kaktusjord

Ny produkt
Kaktusjord kaktusar kaktusjord kaktusar i grupp

Så- & kaktusjord används till frösådd, sticklingsförökning, kaktusar och fetbladsväxter. Det är en extra luftig, sandrik jord med lågt näringsinnehåll. Det ger de bästa förutsättningarna för unga plantor att rota sig och växa. Jorden passar också kaktusar och fetbladsväxter som växer bäst i väldränerad jord och som har ett litet näringsbehov.

Extra luftig, sandrik jord med lågt näringsinnehåll

Passar till frösådd, sticklingar, kaktusar och fetbladsväxter

Innehåller alla nödvändiga näringsämnen

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

4 l

Ny produkt
Kaktusjord kaktusar kaktusjord kaktusar i grupp

Så- & kaktusjord används till frösådd, sticklingsför-ökning, kaktusar och fetbladsväxter. Det är en extra luftig, sandrik jord med lågt näringsinnehåll. Det ger de bästa förutsättningarna för unga plantor att rota sig och växa. Jorden passar också kaktusar och fetbladsväxter som växer bäst i väldränerad jord och som har ett litet näringsbehov.

Jorden innehåller alla nödvändiga näringsämnen för växterna. Kaktusar ges tillskottsnäring efter någon månad. Frö- och sticklingsplantor planteras om i kraftigare gödslad blomjord när de har rotat sig.

Volym: Finns i 4 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Sammansättning:ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), sand/stenmjöl, mineralgödsel, kalk

Tillsatt näring per m³: ​0,9 kg NPK 14-7-15 med mikro

Elektrisk konduktivitet: ( + 25 %):20 mS/m

Tillsatt mängd i g/m³:

Nitrogen (NO3-N+NH4–N):100

Fosfor (P):30

Kalium (K):140

Kalsium (Ca):350

Magnesium (Mg):230

Svovel (S):70

Bor (B):0,2

Kobber (Cu): 0,6

Jern (Fe):50

Mangan (Mn):14

Molybden (Mo):0,5

Sink (Zn):0,9

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök