Hoppa över innehåll
Jord

Naturgödslad såjord

Brun påse med gröna växter på

Naturgödslad såjord är en finsiktad jord med tillsats av sand, milt gödslad med välkomposterad hönsgödsel för att frön, sticklingar och känsliga växter enkelt ska spira och rota sig. Naturgödslad såjord går även att använda till omplantering av kaktus och succulenter. KRAV-märkt.

Lucker, milt naturgödslad för känsliga små plantor

För frösådd och sticklingsuppdragning

Finsiktad jord med extra mycket sand

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

10 l / 40 l

Brun påse med gröna växter på

Finsiktad såjord till ekologisk odling. Används främst till förökning av växter med frön och sticklingar Naturgödslad såjord går även att använda till omplantering av kaktusar, fetbladsväxter (succulenter) och andra långsamt växande krukväxter.

Förökning 

Så små fröer ytligt, större frön sätts djupare i jorden. Fukta sådderna genom att duscha jorden lätt. Täck med plast eller glas. Sticklingar skärs med vass kniv och sticks direkt i jorden. Sätt en plasthuva över krukan. Rotningen/groningen kan ta från en vecka till flera månader. Ställ sådder och sticklingar ljust men undvik direkt sol. Ta bort plasten/glaset när fröerna grott/sticklingarna rotat sig. Plantera om i kraftigare gödslad jord när småplantorna börjar stå tätt och behöver mer utrymme. Plantor som ska sättas utomhus avhärdas på en lugn och skuggig plats några dagar före utplantering.

Omplantering av suckulenter och kaktusar  

Vattna plantorna, ta bort lös jord. Var försiktig med stickiga kaktusar, hantera dessa med dubbelt tidningspapper eller handskar. Plantera om dina växter i rena krukor med ny jord, tryck till lätt fyll upp med jord och vattna.

Volym: 10 och 40 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet: (±25%): 20 mS/m

Sammansättning: Finsiktad ljus torv, svarttorv, sand/stenmjöl, naturgödsel,
biokompost

Tillsatser: Kalkdolomit, hönsgödsel, biokompost, kalimagnesium.
Innehåller kategori 2 material. Hönsgödsel från konventionell djurproduktion, hygieniserad enligt EU’s förordning
1069/2009

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 90

Bor (B) 0,1
Fosfor (P) 60

Koppar (Cu) 0,6
Kalium (K) 200

Järn (Fe) 2,6
Magnesium (Mg) 250

Mangan (Mn) 2,1
Kalcium (Ca) 1650

Molybden (Mo) 0,01
Svavel (S) 100

Zink (Zn) 3,0

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:

Koppar (Cu) 9,6

Bly (Pb) 7
Zink (Zn) 58

Kvicksilver (Hg) 0,02
Kadmium (Cd) 0,2

Krom (Cr) 5,8
Nickel (Ni) 5

Silver (Ag) 0,02

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

KRAV-märket

Sök