Hoppa över innehåll
Jord

Odlingssäck Smart

Odlingssäck Smart gör det enkelt att odla grönsaker på en liten yta. Allt som behövs för att komma igång med odlingen är Odlingssäcken och dina fröer eller plantor. Odlingssäck Smart innehåller en välgödslad jord med långtidsverkande näring för odling direkt i säcken.

För enkel odling av ätbara grödor

Odla direkt i påsen

Välgödslad med långtidsverkande näring

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15 l / 40 l

Odlingssäck Smart passar för odling av ätbart t.ex. örter, sallat, gurka, tomater, chili och paprika.

Såhär använder du Odlingssäck Smart:

  1. Rulla säcken för att luckra upp jorden så att den blir luftig och redo för plantornas etablering.
  2. Placera säcken på en varm och skyddad plats där dina plantor kommer att trivas.
  3. Klipp upp hål i påsen efter vad och hur många plantor som ska odlas, enligt anvisningarna på förpackningen eller där du önskar.
  4. Vattna jorden i påsen ordentligt och så sedan dina frön, eller plantera plantor, i öppningarna.
  5. Pressa försiktigt till jorden och vattna igen.
  6. Skär slutligen små hål i odlingssäckens sidor så att överblivet vatten kan rinna ut.

Jorden är välgödslad och näringen räcker för odling av örter och sallat. För kraftigt växande kulturer med lång växtperiod som tomater, gurka och chili bör Växtnäring Tomat & grönsak tillsättas vid bevattning under växtsäsongen.

Odlingssäck Smart kommer i två olika storlekar:

15 liter är utmärkt för jordgubbar, örter och sallat. Vi rekommendera att plantera 3 vanliga plantor eller 2 större krävande plantor

40 liter är utmärkt för tomat och chiliplantor. Vi rekommenderar att plantera 6 vanliga plantor eller 2-3 större och krävande plantor

Mätvärden enligt gällande Europastandarder.

Råvaror: Ljus torv (H2-4), mörk torv (H 6-8), stubbfiber, bark

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 35 mS/m

pH-värde (H2O): 5,5–6,5

Volym vid packningstillfället: 15 l och 40 l

Tillsatt näring per m3: 1,5 kg CRF långtidsverkande näring 6 mån,
1,2 kg NPK 11-5-18,
0,05 kg mikronäring

OBS! Den långtidsverkande näringen syns som små runda färgade kulor i jorden, förväxla dem inte med snigelägg

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök