Hoppa över innehåll
Jord

Tomat & chilijord

tomat_solanum-lycopersicum chili_capsicum-annuum-chili-gruppen

Specialgödslad Tomat & chilijord för odling i krukor eller växtbäddar. Passar både för plantuppdragning och vidareodling till skörd. Jorden är gödslad med extra kalium, kalcium och magnesium för att säkra god smak och kvalitet. Långtidsverkande näring underhåller näringsstatusen. Mineralgödslad för att undvika problem med bekämpningsmedel.

Till plantuppdragning och vidareodling.

Går utmärkt att plantera direkt i påsen

Kraftigt gödslad för näringskrävande växter

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15l & 40l

Åtgång

6 säckar = 1 pallkrage, 1 säck = 4 krukor 25 cm i diameter

tomat_solanum-lycopersicum chili_capsicum-annuum-chili-gruppen

Till odling av alla slags tomater, chili och paprika men även till andra fruktgivande grönsaker. Jorden används främst till odling i krukor och växtbäddar på varma skyddade platser. Jorden är kraftigt gödslad och det går även utmärkt att odla direkt i påsen.

Plantera om småplantor uppdragna från frön eller sticklingar direkt i Tomat & chilijorden. Genom att plantera om flera gånger i allt större krukor stimuleras rotbildning och näringsupptagning när plantorna växer. Tänk på att ta till en rejäl jordvolym på den slutliga odlingsplatsen/krukan så att det blir lätt att vattna och gödsla. Tomater behöver minst 10 liter jord/planta.

Vattna regelbundet, soliga dagar kan plantorna behöva vattnas flera gånger om dagen. Tillsätt näring med bevattningsvattnet eller mylla ner fast gödsel i jordytan med start några veckor efter plantering. Vi rekommenderar Växtnäring Tomat & Grönsak som är ett vattenlösligt gödselmedel med en allsidig sammansättning väl anpassad till tomater, chili och andra fruktbärande grönsaker.

Volym: 15 & 40 liter

pH-värde:  5,5–6,5

Råvaror: Ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), bark, lera, kalk, mineralgödsel

Elektrisk konduktivitet (± 25 %):  40 mS/m

Tillsatt näring per m3:

1,3 kg NPK 11-5-18 mikro, 1,5 kg långtidsverkande näring (CRF), 0,5 kg kalimagnesia, 0,3 kg kalksalpeter, 0,05 kg mikronäring

Tillsatt mängd i g/m³:
Nitrat-+ammoniumkväve (NO3-N+ NH4-N): 190

Fosfor (P) 60
Kalium (K) 350
Magnesium (Mg) 250
Kalcium (Ca) 1700
Svavel (S) 220

Bor (B) 0,9
Koppar (Cu) 1,4
Järn (Fe) 5,5
Mangan (Mn) 4,5
Molybden (Mo) 0,4
Zink (Zn) 1,5

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök