Hoppa över innehåll

Delning av perenner

Perenner behöver delas ibland dels för att de ska föryngras men också för att du kan få nya plantor.

Då blomningen minskar och plantan blir gles i mitten är det dags för delning. Hur snabbt perennerna åldras beror på arten, för de flesta arter är delning vart femte år lagom. Många stenpartiväxter kan delas med tre års mellanrum t.ex rosenbräcka, fjädernejlika och fetbladsväxter. Följande perenner delas med tio års mellanrum eller mer sällan; pioner, Mose brinnande buske, parasollblad, rodgersia, silverax, funkia, stormhatt, sockblomma, gentiana, gillenia, brudslöja och daglilja.

Tips och inspiration för dig som vill skapa din drömträdgård

Vårblommande perenner delas på hösten, höstblommande perenner på våren.

Det är viktigt att få tvära snitt i rötterna så att inte sjukdomar får fäste i sårytorna. Försök få så lite sårytor som möjligt. Därför är det bra ha vassa redskap i gott skick. Det som behövs är en vass kniv och en vass spade med rakt blad. Många perenner kan delas med bara händerna när du väl grävt upp plantan. Täta rotsystem kan också delas isär med hjälp av två grepar som bänder isär plantan.

Gör så här:

De växter som skall delas ska vara väl genomvattnade, förbered helst dagen innan. Gräv runt och under hela eller delar av plantan och dela isär. Lägg delningslinjen där plantorna är lite glesare och så att det fortfarande finns flera skott från den nya plantan. De uppgrävda plantorna hålls fuktiga och täck gärna med väv så de inte avdunstar så mycket. Planteras så snart som möjligt på den nya platsen. Om plantorna inte kan planteras om direkt rotslå dem i tillfällig jord och håll dem fuktiga. Rötterna är ju skadade så att de kan inte ta upp vatten som vanligt.

Plantera om i jord som har berikats med Ros & perennjord ca 50/50. Vattna och duscha de nyplanterade plantorna rikligt. Duscha dagligen i minst en vecka vid torr väderlek tills plantorna ser ut att klara vattenförsörjningen på egen hand.

Sök