Hoppa över innehåll

Vi sätter citykross på prov

Hasselfors Gardens Citykross-blandningar lanserades våren 2018. Ungefär samtidigt anlades provodlingar i Vagersta norr om Västerås.

– Vi vill ta reda på hur växterna klarar sig och hur rot- utvecklingen fortskrider i Citykross, för att kunna ge våra kunder de bästa råden, säger Pär Lennartsson som är senior landscaping specialist på Hasselfors Garden.

Citykross är avsedd att användas i växtbäddar för träd, buskar och perenner på platser där ytan utsätts för hårt tryck och riskerar att kompakteras, som i stadsmiljöer där fordons- och gångtrafik utgör belastningen.

Information om citykross

Provodlingar med Citykross och Trädgårdsjord E

– Vi satt och spånade, diskuterade hur anläggningar med Citykross ser ut om tio år, vi ville lära oss mer och sedan kunna förmedla den kunskapen. Vi kom fram till att det var en bra idé att anlägga provodlingar för att förstå hur växter utvecklas i Citykross, berättar Pär.

I provodlingarna testas olika utformningar av växt- bäddar, avsedda för offentliga miljöer och parker.

– Vi provar oss fram med upphöjda respektive nedsänkta växtbäddar.

Buskar och perenner är planterade i Citykross i olika dimensioner, från 2–6 till 32–90. I de totalt 19 rutorna på 2×2 meter, med antingen upphöjda eller nedsänkta växtbäddar, står likadana växter.

– Vi har även ett antal rutor med Trädgårdsjord E att använda som referens, säger Pär.

Förhållandena ska efterlikna dem som Citykross är avsedd att användas i.

– Vi har lagt ner dränering och allt så att det ska vara realistiskt. Utifrån detta kan vi utvärdera bevattnings- behov och infiltration.

Varje månad mäts, vägs och fotodokumenteras växternas utveckling. Målet är att följa hur växterna etablerar sig.

– Det finns ett program för statistik och analys som vi går efter. Vi observerar och analyserar rötternas utveckling. Vi tittar också på hur fukt rör sig i materialet. Det här är ett långsiktigt arbete, säger Pär.

Provodlingarna anlades på senvåren 2018 och det kommer att dröja lite innan det blir möjligt att göra utvärderingar.

– Den här sommaren var ju väldigt speciell med sin hetta och torka. Mot slutet av 2019 bör vi kunna dra de första slutsatserna. Syftet med odlingarna är att kunna ge kunderna de bästa råden utifrån deras förutsättningar.

Provodlingarna är även tänkta att fungera som en samlingspunkt.
– Hit kan vi bjuda kunder för att visa hur Citykross fungerar. Det är värdefullt för entreprenörer och arkitekter att se hur planteringar i olika fraktioner ter sig i verkligheten, säger Pär.

Fördelar med att använda citykross

 

Produktinformation om Citykross: Citykross i olika fraktioner

Sök