Hoppa över innehåll

Citykross – vår egen version av kolmakadam

I takt med att klimatet förändras blir det allt mer viktigt att ta hand om både dagvatten och värmeböljor. Citykross är en produkt som har flera klimatsmarta fördelar.

Citykross skapar en stabil struktur som inte kompakteras

Citykross går att använda till alla typer av växter. Rekommenderas dels för hårdgjorda ytor i stadsmiljöer samt där man vill hantera dagvatten. Den främsta fördelen är att produkten naturligt skapar en stabil struktur som inte kompakteras. Produkten är en blandning av krossad sten, biokol och grönkompost där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots belastning ovanifrån. Det är som en skelettjord i miniformat där växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna.

 

Information om citykross och varför det är användbart

Citykross utmanar begreppet jord

Det är en produkt som vid första anblick inte ser ut som jord eftersom den är så grov. Användningsområden kan exempelvis vara nyanläggning av alla typer av växtbäddar men även för renovering.

Björn Embrén, trädspecialist hos Stockholms stad har testat blandningen i planteringar med perenner, buskar och träd men även till gräsytor med förvånande bra resultat. Med Citykross är det slut på täta, kompakterade växtbäddar där rötterna inte får luft.

Läs mer om användningen av Citykross i Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017

Produktinformation om Citykross: Citykross i olika fraktioner

Sök