Hoppa över innehåll
Växtjord

Växtjord typ A

Litet träd nyplanterat

Växtjord typ A är en rotogräsfri växtjord för plantering av buskar och träd i normala förhållanden. Den är gödslad med långtidsverkande naturgödsel.

Rotogräsfri och lättarbetad

Lerhalt >5%

Mullhalt anpassad för buskar och träd

Art.nr 50334 (0730) Växtjord typ A

Bulk

Art.nr 50337 (073088) Växtjord typ A

Storsäck (ca 800 l/säck)

Litet träd nyplanterat

Sand, torv,  lera, långtidsverkande naturgödsel. Kan innehålla kompost och kalk

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Totalporositet:                                         ca 60 %
Volymvikt, leverans:                               ca 1250 kg/m3

Jordleveransen bör tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av buskar, används ca 40 cm lager av växtjord. Marken under mineraljorden bör inte avvika allt för mycket från växtjorden gällande strukturen. Om marken under har allt för avvikande struktur och vattnet inte kan transporteras genom växtjorden och mineraljorden bör mineraljord också inskaffas. Det är viktigt mineraljorden under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

För trädplantering anpassas växtbädden djup efter rotklumpen. Makadam kan användas under tunga träd så att jorden inte kompakteras utav trädets tyngd. I stadsmiljöer bör ytterligare faktorer tas hänsyn till.

Växtjord typ A kan även användas till gräsmattor där en rotogräsfri och gödslad jord önskas.

Passar inte till köksträdgård eller sommarblomsrabatter då jorden är tung och stabil. Till ettåriga växter och köksträdgård rekommenderar vi t.ex. Rabattjord, U-jord, P-jord eller Frilandsjord

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen, för att ge god skörd och bra växtförutsättningar. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Sök