Hoppa över innehåll
Växtjord

Växtjord typ B

Växtjord typ B är en rotogräsfri växtjord. Den passar bra när man vill skapa torra planteringsmiljöer för buskar, träd eller andra växter som önskar genomsläpplig jord. Passar även till saltbemängda områden där jorden inte bör innehålla lera. Gödslad med långtidsverkande naturgödsel. Mineralämnenas fraktionsfördelning motsvarar AMA anläggning 20 tabell DCL.11/2 Jord B

Rotogräsfri och lättarbetad

Siktkurva enl. AMA anläggning 20, Växtjord B

Mullhalt anpassad för buskar och träd

Art.nr 50341 (0732) Växtjord typ B

Bulk

Art.nr 50343 (073288) Växtjord typ B

Storsäck (ca 800 l/säck)

Sand, torv, långtidsverkande naturgödsel. Kan innehålla kompost och kalk

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       <5 %
pH:                                                             5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt:                                                  ca 1250 kg/m3
Totalporositet:                                           ca 55 %

Jordleveransen bör tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

För plantering av buskar, används ca 40 cm lager av växtjord. Marken under, mineraljorden bör inte avvika allt för mycket från växtjorden gällande strukturen. Om marken under har allt för avvikande struktur och vattnet inte kan transporteras genom växtjorden och mineraljorden bör mineraljord också inskaffas. Det är viktigt mineraljorden under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta växterna ska planteras i samma djup som de har vuxit i tidigare.

För trädplantering anpassas växtbädden djup efter rotklumpen. Makadam kan användas under tunga träd så att jorden inte kompakteras utav trädets tyngd. I stadsmiljöer bör ytterligare faktorer tas hänsyn till.

Växtjord typ B kan även användas till gräsmattor där en rotogräsfri, genomsläpplig och gödslad jord önskas.

Denna genomsläppliga planteringsjord passar bra för stenpartier och perenner som är känsliga för stående väta. Dock måste omgivningens form, underlagets egenskaper och lutning tas hänsyn till.

Passar inte till köksträdgård eller sommarblomsrabatter då jorden är tung och stabil. Till ettåriga växter och köksträdgård rekommenderar vi t.ex. Rabattjord, U-jord, P-jord eller Frilandsjord

Även om jorden är gödslad vid leveranstillfället så ska den underhållsgödslas årligen, för att ge god skörd och bra växtförutsättningar. Hasselfors Garden har många olika typer av gödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Sök