Hoppa över innehåll

Upprustning av den vackra Rosenträdgården i Helsingborg

Den gamla rosenträdgården i centrala Helsingborg har fått ny glans, parken har fräschats upp och anpassats för att fungera bättre utifrån dagens behov och skötselmöjligheter.

Helsingborgs Rosenträdgård restaureras med Trädgårdsjord E, Kompost och Biokol

Helsingborgs stad har nyligen restaurerat Rosenträdgården, en park som anlades i slutet av 1930-talet och som ligger belägen med stadens vackraste utsikt, nära det medeltida borgtornet Kärnan och med utblick över Öresund. Intill har det under medeltiden också legat ett kloster och därefter apoteksträdgård. Platsen andas historia.

– Vi har tagit bort och lagt till element för att rusta upp, göra platsen mer trygg och lättare att sköta om utifrån dagens förutsättningar, som är väsentligt annorlunda mot när trädgården skapades, berättar Elisabeth Möllerström, landskapsarkitekt LAR/MSA på Helsingborgs stad, som står bakom den varsamma omgestaltningen.

Rosenträdgården har breda grusgångar kantade av kalksten och murdetaljer av Helsingborgstegel. Den lokala känslan har nu förstärkts med bland annat nya bänkar med kalksten, byggda efter inspiration från gamla ritningar. Som parkens namn förtäljer, finns många rosor här, men också magnolior och prydnadsaplar.

– I restaureringen har vi behövt ta bort några sjuka träd, exempelvis hästkastanjer, som vi ersatt med magnolian ’Ingmar’ med ursprung från Bjuv. Vi har också tillfört parken nya perennplanteringar för fägring året runt, obrutna gräsytor för picknick samt klippt häckar mot den intilliggande parkeringen för ökad insyn och trygghetskänsla, berättar Elisabeth.

 

 

Stabil och ogräsfri jord

För att få den här typen av offentlig park att hålla över tid, såväl visuellt som skötselmässigt, krävs jordar av god kvalitet där växterna kan etablera sig väl.

– Tidigare har vi haft stora problem med att våra jordar i Rosenträdgården innehållit mycket ogräs. Därför bestämde vi oss tidigt för att använda Hasselfors Gardens jord för att vara säkra på att få ogräsfria jordar och därmed minska onödiga skötselinsatser.

I planteringsytorna har Trädgårdsjord E med tillskott av kompost och biokol använts för att ge växterna en initial skjuts, men också en stabilitet i näring och fukttillgång över tid.

– Vi har använt den här jordkompositionen i andra anläggningar tidigare och upplever att det underlättar för driften. Biokol är något vi försöker få in i allt fler sammanhang, tack vare alla goda egenskaper, exempelvis dess klimatpositiva egenskaper som kolfälla, berättar Elisabeth.

Växterna planterades vintern 2023 och Elisabeth upplever att de väldigt snabbt etablerade sig bra.

– Växterna trivs gott, precis som vi hoppats på – om vi bortser från att några växter försvann under våren. Men det kan vi bara skylla på kaninerna som bor i parken.

 

 

Sök