Hoppa över innehåll

Enköpings drömmiga Drömpark

Som fjärilar till en blomma dras besökare till Enköping, staden som har omvandlats till ett lummigt paradis för perennälskare. De talrika parkernas pärla är Drömparken, som är stadsträdgårdsmästare Tomas Lindvalls ögonsten.

Kärt barn har många namn. Tack vare den odlingsvänliga lerjorden gick Enköping länge under benämningen Pepparrotsstaden. Sedan drygt 30 år tillbaka har tätorten med sina 25 olika parker, lummiga grönområden och perennplanteringar det mer poetiskt doftande smeknamnet Parkernas stad. Förändringen började med att stadsträd-gårdsmästare Stefan Mattson ville skapa ett attraktivare livsrum för stadens invånare och dess besökare samt ge staden mer karaktär, berättar Tomas Lindvall, Enköpings stadsträdgårdsmästare sedan 2007. Staden har fått rykte om sig, i synnerhet för perennplanteringarna. I den offentliga miljön har perennerna flera fördelar. De är lättskötta och därmed kostnadseffektiva, men samtidigt finns oändliga möjligheter till vackra kompositioner som ändras med årstiderna. En lyckad växtkomposition är mer än summan av de enskilda växterna; den erbjuder skönhet och en vacker upplevelse för alla sinnen under årets alla dagar.

Blå flod av salvia

Parkernas pärla, Drömparken, är skapad av den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf. I parken kombineras höga cylinderformade bokhäckar med mer än 220 olika sorters perenner i böljande former. Variationerna i höjd och växtsätt, liksom kaskaderna av prydnadsgräs och perenner i mjuka färgnyanser, är frapperande.  Från vår till sommar genomgår parken en dramatisk förändring, från karg och platt till en överdådig växtlabyrint. Under hög- och sensommar kan man i Drömparken skåda ett fyrverkeri av växter. Ett av de mest slående inslagen är den blå floden av stäpp- och skogssalvia som söker sig ner mot Enköpingsån.

– Vintertid får parken ett helt annat uttryck. Efter blomningen står fröställningar och vissnande växtdelar kvar och smyckas av dekorativ och gnistrande rimfrost och snö, säger Tomas Lindvall.

Enköping drömparken

E som i Enköping

En av hemligheterna i Enköpings framgångssaga är den speciellt framtagna jorden för växtbäddarna i både park- och gatumiljö. För att få hållbara och lättskötta växtbäddar måste jorden vara fri från fleråriga rotogräs. Lösningen heter Trädgårdsjord E som ibland även kallas för ”Enköpingsjorden”. Jorden utvecklades i samarbete med den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Stefan Mattson och tillverkaren Hasselfors Garden.

Jorden är speciellt anpassad för plantering av perenner, prydnadsgräs, buskar och träd. Till sin struktur är den tung, men lucker, lättarbetad och humusrik.

– Trädgårdsjord E är perfekt för att bygga upp höga växtbäddar på hösten. Kirskål, kvickrot och tistlar har inte fäste vilket är oerhört viktigt. Den typen av fleråriga ogräs konkurrerar snabbt ut andra växter, vilket vi vill undvika, säger Tomas Lindvall.

För att motarbeta ogräs arbetar man ständigt med att utveckla växtbäddarna.
– En viktig lärdom är att man inte ska snåla med jorden. Den sätter sig efter hand och vi ser därför till att ytan är rejält överhöjd i en konkav form.
En överhöjd växtbädd är varm, vilket är gynnsamt för de flesta perenner. Även avrinningen fungerar bättre.

– Det är främst fukten och inte kölden som tar död på perennen. Vi luckrar upp jorden med grep eller spade så ofta vi kan, gärna vid ogräsrensning, för att vatten inte ska bli stående.
Enligt Tomas Lindvalls långa erfarenhet fungerar jorden för de flesta perenner men är inte helt optimal för arter som vill stå riktigt torrt.

– Vi testar, utvecklar och förbättrar Trädgårdsjord E tillsammans med Hasselfors Garden. Bland annat har vi blandat i mer grus och stenmaterial i jorden när det har krävts och det har slagit väl ut.

– De gråbladiga växterna har vi inte riktigt lyckats med och det är synd eftersom de är viktiga i många växtkompositioner. Men man måste våga, säger Tomas Lindvall och hänvisar till Piet Oudolfs experimentlusta.

Åldrandet har sin skönhet

I Parkernas stad försöker man stryka naturen medhårs och då ingår att man sköter om trädgårdarna under hela året.

– Blomningstiden är fantastisk, men pågår under en väldigt kort period. Vi lägger därför större vikt vid hur en växt växer och om den glädjer under hela säsongen, förklarar Tomas Lindvall.  Innan trädgårdsmästarna ger sig i kast med att sätta växten i jorden ställs många frågor. Ger den grönska? Hur ser bladen ut, är de hela eller fingrade? Vilka färgskalor bjuder den på under året? Har växten ett vackert förfall? I Enköping tillåter man nämligen åldrandet att ha sin egen skönhet och numera har invånarna förståelse för varför vissna växter får stå kvar över vintern; växtens livscykel blir då naturlig. Därtill ger vissa växter vintermat åt fåglar medan andra ger skydd åt övervintrande insekter och djur.

Kärt barn har många namn. Tack vare den odlingsvänliga lerjorden gick Enköping länge under benämningen Pepparrotsstaden. Sedan drygt 30 år tillbaka har tätorten med sina 25 olika parker, lummiga grönområden och perennplanteringar det mer poetiskt doftande smeknamnet Parkernas stad. Förändringen började med att stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson ville skapa ett attraktivare livsrum för stadens invånare och dess besökare samt ge staden mer karaktär, berättar Tomas Lindvall, Enköpings stadsträdgårdsmästare sedan 2007. Staden har fått rykte om sig, i synnerhet för perennplanteringarna. I den offentliga miljön har perennerna flera fördelar. De är lättskötta och därmed kostnadseffektiva, men samtidigt finns oändliga möjligheter till vackra kompositioner som ändras med årstiderna. En lyckad växtkomposition är mer än summan av de enskilda växterna; den erbjuder skönhet och en vacker upplevelse för alla sinnen under årets alla dagar.

 

 

Sök