Hoppa över innehåll

Artrik matta får campus att blomstra

Det var snabba ryck när Sveriges lantbruksuniversitet skulle anlägga en gräsmatteäng utanför huvudbyggnaden på campus i Ultuna.

En gräsmatta utan gräs vid Sveriges landbruksuniversitet

I en specialmixad ängsjord från Hasselfors Garden blommar nu gullviva, smultron och violer sida vid sida med mer ovanliga växter som liten veronica. SLU kallar det gobeläng – en gräsmatta utan gräs som istället bjuder på härlig blomsterprakt. Och gobelängen väcker uppmärksamhet. Nyligen presenterades den i Science, en globalt välrenommerad vetenskaplig tidskrift.

John Lööf Green är koordinator för utemiljö på SLU och berättar om projektet.

– I februari 2016 stod vi inför att skapa något helt nytt, ingen hade gjort något liknande tidigare. Och vi hade ont om tid. Vi fick projektet i slutet av februari och den sista plantan sattes den 4 maj. Vi planerade, projekterade och anlade på två månader. Dessutom på en framträdande plats på ett torg mitt på campus.

Fördelar med ängsytor

Tack vare specialmixad ängsjord kan växterna stå emot ogräs

Jorden till gobelängen behövde vara mager, fri från rotogräs och genomsläpplig. Ängen anlades med ängsväxter från Uppland och Kronoberg, det är försiktiga växter som inte tar för sig så mycket. Tack vare att jorden är torr och mager får ängsväxterna en konkurrensfördel gentemot ogräset som inte trivs i de förhållandena.

Hasselfors Garden kom tidigt in i den här processen, det var naturligt att kontakta dem när vi behövde en speciell jord. Vi fick snabb respons och de gjorde en specialmix som fungerade bra för ändamålet. Det var en viktig del för att få projektet i hamn.

Jorden består av natursand, stenkross och torv. Vi var lite oroliga för att vi gjorde jorden för torr, men utfallet blev mycket bra. Vi har vattnat väldigt lite, jorden har hållit vatten och växterna klarade sig bra trots förra sommarens otroliga hetta.

Det har kommit mycket lite fröogräs och det är fortfarande luckor i ytan – i full växt cirka 10 procent, men nu när ängen är klippt är det ungefär 25 procent som är obevuxet. Jag gissar att ängen sluter sig nästa år, normalt tar det 3–4 säsonger.

Vi vill gärna att folk ska gå på gobelängen. Växter som utsätts för slitage och tryck blir mer kortvuxna och tåliga. Den jord vi valde bidrar också till att ängen fungerar att gå på, den blir inte blöt och kladdig.

Gobeläng, är inte det en vävd tapet? Jo, namnet kommer från en engelsk trädgårdsanläggare som skapade en ”tapestry lawn”, en tapetgräsmatta – men vi döpte den till gobeläng på svenska.

Fotograf: John Lööf Green

Länk till artikel i Science

Sök