Hoppa över innehåll
Bark & Flis

Täckbark

information och fördelar med täckbark Täckbark

Täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot ogräs och avdunstning samt vinterkyla. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

Svensk bark av furu

Minskar behovet av vattning

Ger skydd åt känsliga växter under vintern

Art.nr 51159 (83)

Bulk

information och fördelar med täckbark Täckbark

Svensk furubark

Varudeklaration:

Varutyp:                                              Täckbark
Siktning:                                             10-40 mm
Volymvikt                                            ca 350 kg/m3

Täck känsliga växter med täckbark på hösten. På rosor, kupa upp ca 10 cm bark mot grenarna. Täckbarken skapar ett isolerande luftskikt vilket hindrar kylan från att tränga ner i marken.

På våren ska man ta undan barken närmast stammarna så att marken kan tina och värmen kommer ner i jorden. På nyplanteringar kan det vara idé att vänta tills växterna rotat sig en aning innan barken läggs ut. Lägg tunnare lager med bark närmast stammarna och upp till 10 cm längst ut. Det hindrar ogräsväxt och avdunstning. Ogräsfrön får inte fäste i den grova ytan som torkar upp snabbt. Lagret med bark gör att behovet att vattna minskar eftersom avdunstningen minskar från den täckta jordytan.

Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

Sök