Hoppa över innehåll

Biokolboost

En effektiv och hållbar jordförbättring för att förbättra jordkvaliteten och skapa livskraft

Förbättra jordens välmående med Biokolboost

Att främja hållbarhet och ta hand om jordens välmående kräver noga utvalda metoder och material. Biokolboost är en effektiv lösning för att förbättra jordkvaliteten och främja växternas livskraft och tillväxt. Genom att kombinera EBC-certifierat biokol med välförmultnad kompost och organiskt gödsel blir Biokolboost en mångsidig produkt för att förbättra jordens hälsa.

Biokolboost ökar porositeten i marken och förbättrar därmed vattenhållande förmågan samtidigt som det främjar markens mikrobiella aktivitet, inklusive bildandet av mykorrhiza som är viktigt för växternas näringsupptag.

En viktig egenskap hos Biokol är dess förmåga att binda kol i marken och bevara strukturen, vilket hjälper till att behålla fukt och tillföra näring över lång tid. Denna långsiktiga effekt gör Biokolboost till en investering för hållbar jordförbättring och leder till en mer livskraftig miljö för växterna.

Biokolboost har flera användningsområden:

  • Att öka mängden organiskt material i jorden
  • Att öka näringsämnen och använda det som gödning
  • Att öka den totala kolhalten i jorden

Genom att blanda det med befintlig jord eller substrat kan man enkelt uppnå önskade resultat. Rekommenderad inblandningsandel ligger mellan 10-40 % av markvolymen, vilket ger flexibilitet beroende på projektets krav och växternas känslighet.

Praktiskt och miljövänligt

Biokolboost är en miljövänlig och långsiktig lösning för att förbättra jordkvaliteten och bevara hälsan i marken. Genom att öka jordens porositet och förbättra den vattenhållande förmågan, skapas en gynnsam miljö för växternas rötter, vilket resulterar i friska och motståndskraftiga plantor. Genom att återvinna avfall till värdefulla råvaror, såsom komposten i Biokolboost, återförs viktiga näringsämnen till jorden för att stödja tillväxten. Kompost från trädgårdsavfall är en betydelsefull resurs för hållbar hantering av organiskt material och förstärker därigenom Biokolboosts positiva effekter på miljön.

Biokolboost är en hållbar lösning för att förbättra jorden och en praktisk metod för att lagra kol i marken. Genom att lagra kol i marken på lång sikt bidrar Biokolboost till att minska den mängd koldioxid som annars skulle släppas ut i atmosfären genom exempelvis nedbrytning av organiskt material. Genom att använda Biokolboost förbättras jordens hälsa och en mer hållbar miljö skapas genom att minska den negativa påverkan på klimatet.

Tillsammans kan vi skapa en hälsosam och livskraftig jord

Varje projekt har sina egna unika utmaningar och krav, och vi är redo att hjälpa dig att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med dina växtbäddar, även i de mest krävande miljöerna.

Oavsett om det handlar om att anpassa jordblandningen till specifika förhållanden på växtplatsen eller lösa eventuella problem som kan uppstå, så är våra produktspecialister redo att ge dig den hjälp du behöver.

Kontakta oss

 

 

Sök