Hoppa över innehåll

Chanslöst rotogräs!

Rotogräs är, som namnet antyder, ogräs som sprider sig under marken med krypande jordstammar eller rötter, till skillnad mot fröogräs. De flesta rotogräs kan dock även sprida sig med frö i luften. Exempel på rotogräs är fräken, kvickrot och brännässla.

Rena råvaror ger effektivitet och kvalitet

– Det gäller att inte få med rotogräs i planteringar, det är i princip omöjligt att få bort när ogräset väl är där, säger Katja Kiviaho Nordström, produktchef på Hasselfors Garden Landscaping.

Hasselfors Gardens parkjordar är garanterat fria från rotogräs*. Att jorden är rotogräsfri är viktigt i alla slags planteringar. Skötselkostnaderna blir betydligt lägre med rotogräsfri jord, säger Katja.

Landscapingteamet

Om ogräs misstänks vara rotogräs åker någon från Hasselfors Landscaping team för att ta reda på vad som har hänt. För att förstå var ogräset kommer ifrån måste man ner i jorden, gräva försiktigt och följa rötternas väg. Rötternas utseende och förgreningar ger mycket information. Rötter på vindspridd fröogräs och rotogräs som spridits med rotbitar ser olika ut.

– Det är viktigt för oss att kunden känner sig trygg med jord från Hasselfors Garden, säger Katja. Vi är måna om att det fungerar hos våra kunder. Företaget har funnits i över 400 år och vi är rädda om vårt varumärke.

Teamet gör flera utryckningar årligen, gräver ute på fält, diskuterar jord och växtbäddar tillsammans med kunden. Vi hjälper till med rådgivning och hur grundarbetet påverkar växtbädden, likaså hur hantering och lagring av jord skall göras.

Rena råvaror och noggrannhet

Det gäller att vara noggrann från början. Kostnaderna för rensning alternativt att gräva upp, kasta växterna och göra om alltihop blir höga. Våra produktionsledare kontrollerar råvaror, produktionsplatser och lager kontinuerligt ute på fält och genom analysrapporter från laboratorier. Mycket utav tiden går även till att informera och utbilda återförsäljare, transportörer, entreprenörer, med flera.

Enkla tips hur du blir av med ogräs

 

– Jorden skall hanteras rätt i alla led. Det räcker att ett lastbilsflak inte är rengjort, eller att jorden tippas i ett dike, så kan rotogräs komma in.

*förutom gräsmattejorden

 

Sök