Hoppa över innehåll

Chanslöst rotogräs! Rena råvaror ger effektivitet och kvalitet

Rotogräs är, som namnet antyder, ogräs som sprider sig under marken med krypande jordstammar eller rötter, till skillnad mot fröogräs. De flesta rotogräs kan dock även sprida sig med frö i luften. Exempel på rotogräs är fräken, kvickrot och brännässla.

– Det gäller att inte få med rotogräs i planteringar, det är i princip omöjligt att få bort när ogräset väl är där, säger Katja Börjesson, produktchef på Hasselfors Garden Landscaping.

Hasselfors Gardens parkjordar är garanterat fria från rotogräs*. Att jorden är rotogräsfri är viktigt i alla slags planteringar. Skötselkostnaderna blir betydligt lägre med rotogräsfri jord, säger Katja Börjesson.

Ogräsjägare

Om rotogräs upptäcks hos en kund, åker Hasselfors ”detektivteam” dit för att ta reda på hur det har gått till. Erika Sörengård är en av ogräsjägarna.

– Vi hämtar spaden och åker direkt, vi gräver och rotar, lite som arkeologer, tills vi förstår vad som har hänt och var ogräset kommer ifrån. Hasselfors Garden har funnits i 400 år. Vi är rädda om vårt varumärke, vi tar ansvar hela vägen och ser till att det fungerar ute hos kunden.

Erika och hennes kollegor gör ett flertal utryckningar över hela landet varje år.

– För oss är det viktigt att kunden känner sig trygg och säker när den köper Hasselfors Garden-jord. Därför är vi ofta ute på fältet för att på plats tillsammans med kund utreda eventuella frågor och funderingar angående jorden. Vi hjälper även till som rådgivare i hur grundarbetet kan se ut men också hur hantering och lagring av jorden skall göras.

Rena råvaror och noggrannhet

Det gäller att vara noggrann från början. Kostnaderna för rensning alternativt att gräva upp, kasta växterna och göra om alltihop blir höga.

– Jag är ofta ute hos våra partners på tillverkningsplatserna. Vi ser till att råvarorna är rena från början och isolerar dem så att inte omkringliggande ogräs kan växa in.

Erika arbetar också med att utbilda och stötta anläggare.

– Det är många led i ett projekt, från arkitekt, via byggherre och entreprenör till underentreprenör. Mycket kan hända. Det räcker att ett lastbilsflak inte är rengjort, eller att jorden tippas i ett dike, så kan rotogräs komma in.

*förutom gräsmattejorden

 

Enkla tips hur du blir av med ogräs

Sök