Hoppa över innehåll

Ogräsbekämpning

Ogräsrensning är tidskrävande och inte särskilt roligt. Inträngning av ogräs kan komma från olika håll, omkringliggande jordar, rotogräs , fröogräs etc. För att bekämpa uppkomsten av ogräs finns några olika metoder.

Träda med öppen jord

Att träda marken innebär att den får vila från odling och under tiden kan man beatbeta jorden så att ogräsen dör. Är jorden full med rotogräs t ex kvickrot (vitrot), kirskål eller mjölktistel är det väl värt att använda en sommar till att bekämpa dem. Jorden grävs eller hackas varje gång ogräsen växer upp så de aldrig hinner lagra ny näring i rötterna.

Marktäckning

På större områden kan ogräsen bekämpas genom att täcka det med svart plast, väv eller tidningar som inte släpper igenom ljus. Området måste täckas under flera månader, ibland flera år.

Täckmaterial

Mängden fröogräs kan minskas radikalt genom att lägga ett 5 -10 cm tjockt lager täckbark eller dekorationsflis ovanpå markytan efter plantering.

Dekorationsflis

Plantera växterna i avgränsade bäddar

Du kan göra en begränsad växtyta av t ex markväv. Upphöjda bäddar av virke är varma och fördelaktiga för växterna. I krukträdgården är det också lätt att hålla ogräsen borta.

Begränsa uppkomsten av nya ogräs

Rabatter

Anlägg nya rabatter i en ogräsfri jord.

Använd täckmaterial. På våren då tjälen gått ur jorden kan ett 3-5 cm tjockt lager täckbark eller pinjebark läggas ut på rabatten. På sommaren kan man använda gräsklipp som täckmaterial.

Rensa i tid. Det är lätt och snabbt att rensa då ogräsen ännu är små. Undvik att plantera arter som breder ut sig aggressivt tillsammans med andra perenner. Fingerborgsblomma och björnloka är exempel på växter som sprider sig kraftigt med frö. De stora perennerna slide och pestrot samt strandväxten randgräs är exempel på växter som sprider sig kraftigt med rotskott.

I buskplanteringen

Använd täckmaterial. I samband med planteringen breds ett minst fem centimeter tjockt lager täckbark eller pinjebark ut. Buskarna kan även planteras genom ett marktäckningstyg som släpper igenom vatten. Planera växtvalet väl. Buskar som breder ut sig snabbt är t.ex. rosenhallon, rönnspirea och häckspirea.

I grönsakslandet

Plantera stora växter. De fyller växtplatsen snabbare och förhindrar på så sätt ogrästillväxt.

Gödsla tillräckligt. Många ogräs trivs i näringsfattig jord.

Rensa i tid. Det är lätt och snabbt att rensa då ogräsen ännu är små.

Använd täckmaterial. Radmellanrummen i grönsakslandet kan täckas med gräsklipp, bark eller halm.

Små fröogräs kan brännas med flamaggregat. Små flamaggregat säljs i trädgårds- och lantbruksaffärer.

Sök