Hoppa över innehåll
Täckmaterial

Täckbark

Täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

Svensk bark av gran och furu

Minskar behovet av vattning

Ger skydd åt känsliga växter under vintern

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpacking

40 l

Åtgång

En säck räcker till 0,5-1 kvm.

En bark som används  för att skydda mot vinterkyla och ogräs. Täck känsliga växter med täckbark på hösten. På rosor kupa upp minst 10 cm barken mot grenarna. Täckbarken skapar ett isolerande luftskikt vilket hindrar kylan från att tränga ner i marken.

På våren läggs barken ut i ett minst 10 cm tjockt lager för att hindra ogräsväxt och avdunstning. Ogräsfrön får inte fäste i den grova ytan som torkar upp snabbt. Lagret med bark gör att behovet att vattna minskar eftersom avdunstningen minskar från den täckta jordytan. Gödsla växterna innan barken läggs ut. Täckbark förbrukar en del näring när den bryts ner.

En säck räcker till 0,5 m2. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år. Det bästa är att kontinuerligt fylla på med ny täckbark.

Volym: 40 liter

Finfördelningsgrad: 0,40 mm

Sammansättning: Lagrad bark från barrträd, gran och
furu. Inga tillsatser

Sök