Hoppa över innehåll

Så här gör vi jord

Fabrikstillverkad jord är uppbyggd med torv som bas sedan tillsätts andra råvaror, kalk och näringsämnen för att få en produkt som passar plantan som skall växa i den.

Det finns en mängd recept på fabrikstillverkade jordar, det finns till och med jordar som specialtillverkas för en enda odlare. Jord som passar just hans/hennes växthus, vatten och odling.

Den vanliga hobbyodlaren har ju inte så specifika krav, men du bör vara medveten om att det är stora skillnader mellan de fabrikstillverkade jordarna. Vill du ha goda förutsättningar för att lyckas med din odling bör du välja en jord som passar den växt du skall plantera. Du skall också ställa krav på att jorden innehåller de näringsämnen och de råvaror som din växt behöver för att få en bra start. Är du osäker på vad du skall köpa bör du fråga om råd på din plantskola.

Välj kvalité

När du väljer jord, ta en jord av god kvalitet där det på påsen anges till vad den skall användas. Särskilt viktigt är detta när du köpt dyra plantor, spara då för allt i världen inte in på jorden! Köp rhododendronjord till din rhododendron, rosjord till dina rosor och så vidare. Spara inte heller på jorden till balkong-lådor, amplar, urnor och krukor. Där har växten ett mycket litet utrymme att hämta näring och vatten ifrån och där krävs det en specialjord för att du skall få ett bra resultat.

Planteringsjord

Var också kritisk när du köper planteringsjord. Det finns en mängd olika planteringsjordar på marknaden, och jordarna varierar mycket i pris. Läs innehållsförteckningen. Vilka råvaror innehåller den? Hur mycket gödsel? Och vilken sorts gödsel; naturgödsel, långtidsverkande gödsel, NPK-gödsel? Var kritisk, för visst är dina växter värda en god jord.

Torv är huvudingrediensen

Torv är basen i fabrikstillverkad jord eftersom den har unika egenskaper. Torven:

  • håller kvar luft, vatten och näring i jorden
  • har lågt näringsinnehåll och kan justeras exakt till växtens behov
  • är fri från ogräs
  • är lätt
  • finns i stor mängd i likartade kvaliteter.
  • är en inhemsk råvara

Genom att kombinera olika slags torv med andra råvaror, gödsel och kalk går det att tillverka en jord som är anpassad till den växt som skall odlas i den.

Ljus torv (vittorv eller låghumifierad torv) är svagt nedbruten torv vilket innebär att den har kvar mycket av vitmossans struktur med stora, luftfyllda celler. Ljus torv ger därför en luftig jord som kan ta upp stora mängder vatten.

Den ljusa torven skördas antingen genom att man gräver ut stora block ur mossen eller genom att den harvas av från mossens yta.

Mörk torv (svarttorv eller höghumifierad torv) är en starkt nedbruten torv med en fin struktur och mörk färg. Den har stor förmåga att binda både vatten och näring i jorden så att de blir tillgängliga för växterna under en längre tid.

Vad är torv?

Torvmossarna började bildas när inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan och torven består till största delen av döda vitmossplantor. Normalt förmultnar döda växtdelar när de faller till marken. Men på vissa platser, till exempel i stillastående vatten där det är brist på syre, kan inte växterna brytas ner. Där samlas de döda växtdelarna på hög, mer och mer för varje år. Denna process kallas förtorvning, och samlingen av växtdelar blir så småningom en mosse.

Här kan du läsa mer om torv och dess klimatpåverkan: Information om torv, klimat och hållbarhet

Mossen

Mossen är kupolformad eftersom vitmossorna har trängt in från sidan mot centrum och den består av skikt med olika sammansättning. Under det växande skiktet finns ett lager av vitmossa som bara är lätt förtorvad vittorv. Ju längre ner man kommer i mossen desto mörkare och mer nedbruten blir torven, svarttorv.

Humifieringsgrad

Förr användes levande vitmossa både till bandage på sår och till blöjor därför att den sög upp vätska så bra. Plantan kan hålla väldigt mycket vatten och om du kramar en vitmossplanta i handen rinner det ut en hel pöl med vatten mellan dina fingrar. Denna egenskap används när man delar upp vitmossetorven efter nedbrytningsgraden, humifieringsgraden, enligt von Posts skala:

H 1-2 mycket svagt nedbruten torv som vid kramning avger svagt färgat vatten.
H 3-4 svagt nedbruten torv som avger grumligt vatten
H 5-6 någorlunda nedbruten torv som avger starkt grumlat vatten, och en del av torven passerar mellan fingrarna
H 7-8 väl nedbruten torv, större delen av torven passerar mellan fingrarna.
H 9-10 fullständigt nedbruten torv, ingen växtstruktur kvar, alt passerar mellan fingrarna.
Du kanske har sett dessa beteckningar på en jordsäck, och det är alltså ett sätt att tala om vilken sorts torv fabriken lagt i säcken.

Övriga ingredienser

För att få en perfekt jord räcker det inte alltid med enbart torv. För att jorden skall få en specifik egenskap krävs det också att man tillsätter andra ingredienser som förändrar antingen jordens kemi eller jordens struktur.

Kalk

Torven har naturligt lågt pH och därför tillsätter vi kalk för att öka på pH-värde till rätt nivå. Normalt siktar vi på ett pH-värde mellan 5,5 -6,5. det passar de allra flesta växterna.

Dolomit

Dolomit är ett slags kalk som dels innehåller magnesium dels har en långtidsverkande effekt.

Gödsel

De tre viktigaste näringsämnen som växten behöver är kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Innehållet i gödseln brukar anges i procent, t.ex. NPK 14-7-15, vilket innebär att gödseln innehåller 14% kväve, 7% fosfor och 15% kalium. Kväve gör växten grön och frodig, fosfor gynnar tillväxten och kalium är bra för blomning och ökar vinterhärdigheten. Kväve, fosfor och kalium samt svavel (S), kalcium (Ca) och magnesium (Mg) kallas för makronäringsämnen. Dessa ämnen behöver växten relativt stora mängder av. Dessutom behöver den ytterst små mängder av andra ämnen som till exempel järn, mangan och zink. Dessa ämnen kallas mikronärings-ämnen. Ett fullgödselmedel bör alltså innehålla en balanserad mängd av både makro- och mikronäringsämnen. Gödsel indelas i två huvudgrupper; naturgödsel och mineralgödsel (se under specifik rubrik).

Hönsgödsel

Hönsgödsel innehåller alla nödvändiga näringsämnen.

Sand

Sand gör att torven lättare tar åt sig vatten när den torkat och sanden fördelar även vattnet i krukan. Sand ger tyngd så att växten står stadigare.

Lera

Lera gör precis som sanden att vattnet lättare fördelas i jorden. Lera kan även binda näringsämnen så de inte lakas ur och den innehåller vissa grundämnen som en del växter gynnas av.

Bark

Den bark som används i jorden är redan komposterad för att den inte skall stjäla näring från växterna (material som komposteras behöver näring under processen). I jorden ger barken god struktur och bra dränering.

Peatnuggets

För att få en stabil grov struktur tillsätts peatnuggets som är bitar av hårt torkad svarttorv.

Lecakulor

Består av bränd lera. Ger struktur till jorden.

Perlit

Luftiga vita korn av upphettad sten! Gör jorden extra luftig.

Vialgin

Tångmjöl som tillför mikronäring och växtstimulerande ämnen till jorden.

Gips

Gips ger ett tillskott av svavel till jorden och används i ekologiska jordar.

pH och ledningstal

  • pH-värdet anger surhetsgraden eller vätejonkoncentrationen. pH-värdet påverkar hur tillgängliga näringsämnena är i jorden. Bra pH-värde på en allsidig jord ligger mellan 5,5 och 6,5.
  • Ledningstalet (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga, dvs. hur mycket salter som finns lösta i jorden. Eftersom näringsämnen är salter ger ledningstalet ett grovt mått på näringsinnehållet. Det finns olika sätt att mäta ledningstal men med nya standardiserade analysmetoder anges det i mS/m och bör då ligga mellan 20-50 för en god odlingsjord.

 

Sök