Hoppa över innehåll

Analysmetoder

Det finns två vanliga analysmetoder som används för att ta reda på markens näringsstatus, Spurwayanalys och AL-analys. Spurwayanalys ger ett mått på hur mycket näringsämnen som finns i markvätskan, dvs. lättlösliga näringsämnen. Värden anges i milligram rent ämne per liter lufttorr och mald jord. Spurwayanalys används vanligtvis för att analysera jord eller torv i växthuskulturer och frilandsodlingar och vid utredningar av tillväxtproblem. AL-analys ger en bild av hur mycket näringsämnen som finns i markvätskan och på partikelytorna, dvs. både lättlösliga och mer svårlösliga näringsämnen. Värdena ges i milligram rent ämne per 100 gram lufttorr och mald jord. AL-analys används ofta då man ska ta fram skötselplaner och vid anläggning av växtbäddar.

Ledningstal (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga, och är ett mått på hur mycket upplösta salter markvätskan innehåller men det säger inget om vilka ämnen som ligger bakom värdet. Ledningstalet ger ett grovt mått på näringsinnehållet och bör ligga mellan 1,5-5. Ett lågt ledningstal tyder på näringsbrist och ett högt på att jorden har gödslats för kraftigt.

Analysresultat från olika laboratorium kan variera något och vill man jämföra analyser ska man därför vända sig till ett och samma laboratorium.

 

Sök