Hoppa över innehåll

Boosta befintlig jord

Boosta jorden innebär jordförbättring av befintlig jord, låt oss hjälpa dig att undersöka om befintlig jord på plats kan användas igen tillsammans med jordförbättring.

Skapa miljönytta genom att ta tillvara på befintliga resurser

Reduce, repair, recycle – Några av hållbarhetsarbetets budord, men hur kan de appliceras i jord- och grönytesammanhang? 

Genom att jordförbättra befintlig jord för att skapa växtbäddar till nya grönytor sparar både material- och transportkostnader. Det ger också miljönytta att nyttja befintliga resurser på ett klokt och sparsamt sätt. Istället för att schakta bort befintlig jord och köpa ny växtjord per automatik i grönyteprojekt, kan vi hjälpa dig att undersöka ifall jordmassorna på platsen kan användas som sådana eller med jordförbättring. 

Vi kan hjälpa dig med: 

  • Tillsammans gör vi en bedömning och uppskattning av den befintliga jordens egenskaper och planerar provtagning av laboratorieanalyser.  
  • Vi hjälper till med uppskattningen av ogrästrycket och påverkan för framtida skötselbehov. 
  • Vi skräddarsyr jordförbättringsprodukt som ska blandas in i den befintliga jorden. Receptet baseras på analysresultat och behoven av jordens egenskaper i den nya växtbädden.  
  • Råd om inblandning, hantering och framtida skötsel.  

Låt oss hjälpa dig med bedömning av de befintliga jordarnas egenskaper, planering av jordförbättringsåtgärder och material. Vi har årtionden med erfarenhet att skapa växtjordar med lokala råvaror.      

 

Sök