Hoppa över innehåll

Naturlig jord

Nere i jorden

Den naturliga jorden är uppbyggd av partiklar och porer. Partiklarna består av mineralkorn, förmultnade växtdelar och djur (mikroorganismer och andra djur som lever under marken). Porerna är tomrum av olika storlek. De stora porerna innehåller luft och de små porerna innehåller vatten. Storleken på mineralkornen bestämmer hur stora porerna är. En lerjord innehåller små mineralkorn och små porer, en sandjord stora mineralkorn och stora porer.

Fördelningen av luft och vatten i jorden bestäms av porernas storlek. Jord med stora porer (som sandjord) innehåller mycket luft. En sandjord blir snabbt varm på våren och ibland alltför torr. Jordar med små porer (som lerjord) innehåller mycket vatten. En lerjord är kall länge på våren och om det inte bildas sprickor och maskhål i den kan den innehålla så mycket vatten att det inte finns luft till växternas rötter.

Din jord är som en bank fylld med näring och mull (organiskt material). Varje planta din jord producerar tar ut näring och mullämnen från jordbanken. Och ständiga uttag och inga insättningar gör att bankboken så småningom blir tom. För att förbättra din jord bör du fylla på jorden med näring och organiska ämnen (barkmylla, torv och kompost) som förvandlas till mull när mikroorganismerna bryter ner dem. Och det behöver göras varje år.

Du kanske har hört talas om matjord? Matjord är ett begrepp som används för den delen av jorden som brukas av plog och spade. Alltså den delen av jorden som vi människor påverkar. Matjord talar inte om vad det är för jord, om den är bra eller dålig, bara att den brukas av oss.

Jordarter

Ler- och sandjord är två olika jordarter. De är ändpunkterna på en skala som innehåller andra jordarter. Du kan själv testa vilken jordart du har i din trädgård genom att känna på den i handen:

Sandjorden är kornig. Den är varm och lättarbetad men torkar ut snabbt. Den är dålig på att hålla näring.

Mojorden är sträv, du kan känna små korn men de syns inte. Jorden är lättarbetad och näringsfattig, men håller fukten något bättre än sandjord.

Mjälajorden känns som potatismjöl. Den slammar lätt igen efter regn och bildar en skorpa på ytan. Därför kan du behöva luckra jorden med jämna mellanrum.

Lerjorden går att rulla till en korv. Den är tungarbetad, fuktig och kan hålla mycket näring. Lerjord är känslig för att bli trampad på, då försvinner de lufthållande sprickorna och maskgångarna i jorden. Har du en lerjord bör du gräva den på hösten, då fryser den och sprängs sönder under vintern så att den kan hålla mer luft

Partikelstorlek

För att förstå skillnaderna mellan de olika jordarterna kan du göra ett tanke-experiment. Om du tänker dig att du förstorar jordpartiklarna så att sandkornet är ett två meter högt stenblock, så är lerkornet bara stort som en flugprick på fönstret!

Partikelstorleken i olika jordarter är:

  • Sandjord 0,2-2 mm
  • Mojord 0,02- 0,2 mm
  • Mjälajord 0,002-0,02 mm
  • Lerjord mindre än 0,002 mm

Tips och råd om jord

Jordförbättring

Bry dig inte om vilken jordart du har, receptet för jordförbättring är detsamma för i stort sett alla jordarter. Tillför organiskt material! Organiskt material bildas av resterna av levande material, växter och djur. När torv, kompost och naturgödsel blandas in i jorden fortsätter förmultningen med hjälp av mikroorganismer och det gör att näring frigörs. Samtidigt bildas mängder med föreningar som gynnar jordstrukturen, rötterna och hela livet i jorden. Jorden kan hålla kvar vattnet bättre och det vi odlar gynnas på alla sätt.

Genom att tillföra organiskt material varje år till jorden hålls processen igång, jorden blir levande och bidrar till bättre skörd.

Sök