Hoppa över innehåll
Gödsel

Gödsel för frukt & bär

Låda med gödsel med äpplen, svarta vinbär och plommon på Klase med röda vinbär på en buske

Gödsla för en söt och välsmakande skörd av trädgårdens frukter och bär. Gödseln gynnar blombildning och kvalitet så att frukterna blir stora, söta och goda.

100% naturlig gödsel

Gynnar blomning och fruktsättning

Långtidsverkande, berikad med tång

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

3 l

Räcker till

30 kvm

Organisk gödsel

NPK 4-2,5-8

100% Naturlig

KRAV-godkänd

Låda med gödsel med äpplen, svarta vinbär och plommon på Klase med röda vinbär på en buske

Med Gödsel för frukt & bär täcks behovet av näring så att dina växter orkar ge skörd. Gödseln gynnar blombildning och kvalitet så att frukterna blir stora, söta och goda. Du kan tryggt använda den där barn och husdjur vistas. Det är en blandning av naturliga, återvunna råvaror från livsmedelsindustrin och gynnar markens mikroliv så att växterna kan ta upp näringen. Gödseln är långtidsverkande, du behöver inte gödsla mer än 1–2 ggr per säsong. Den går utmärkt att använda även till andra trädgårdsväxter där du vill gynna blomning och frukt. Du kan även kombinera den med annan gödsel.

Dosering:

Äpple, päron-, plommonträd: Beräkna mellan 2-10 dl per träd beroende på storlek. Sprid gödseln på den markyta grenverket täcker (mest i utkanten av grenverket, där är rötterna mest aktiva). Bästa tiden för gödsling är på våren strax före knoppsprickning.
Vinbär, krusbär och andra bärbuskar: Sprid ca 1 dl per buske på våren.
Jordgubbar: Ge ca 0,5 msk/planta tidigt på våren och 1 msk/planta direkt efter skörd. Det är extra viktigt att ge unga plantor näring det första året.
Hallon: Sprid ca 1 dl per sträckmeter tidigt på våren innan skotten börjar växa. Upprepa när hallonen blommar i juni.
Trädgårdsblåbär: Sprid ca 0,5-1 dl per buske tidigt under våren strax före knoppsprickning och ytterligare en gång vid midsommar.

Torkad, värmebehandlad gödsel tillverkad av restprodukter från både växt- och djurriket.
Gödseln är godkänd för ekologisk odling inom EU (EU 834/2007, 889/2008).
Pelleterad 4-5 mm.

Varutyp: Organisk gödsel NPK 4-2,5-8

Sammansättning: vegetabiliska biprodukter t ex kakao, vinass, melass, animaliska biprodukter t ex köttbenmjöl, tångmjöl
Innehåller kategori 2 material. Animaliska biprodukter hygieniserade genom uppvärmning enl EU:s förordning 1069/2009.

Volym: 3 l

Torrsubstans: > 90 %

Organiskt material: 55-60 % av ts

Maxgiva ekologisk odling KRAV: 2 dl/m2

Näringsvärde totalt (vikt%):
Kväve total-N: 4,0 %
-NO3-N + NH4-N: 0,2 %
-vattenlösligt N: 0,2 %
Fosfor (P): 2,5 %
-citratlösligt P: 1,9 %
Kalium (K): 8,0 %
-vattenlösligt K: 7,9 %
Kalcium (Ca): 5,6 %
Magnesium (Mg): 0,2 %
Svavel (S): 4,2 %
Koppar (Cu): 0,005 %
Järn (Fe): 0,03 %
Zink (Zn): 0,005 %
Klor (Cl) <2% (klorfri)

Gödsla miljövänligt!

Mät området som ska gödslas. Följ doseringen på hinken. Jämn spridning ger bäst resultat. Bruka ner gödseln ett par cm i jorden. Vattna minst 10 mm eller sprid före regn, fukten löser upp gödselkornen och gör näringen tillgänglig för växterna.

Förvaring
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation 
Förpackningen är tillverkad av återvunnen plast. Återanvänd gärna hinken till annan förvaring. Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

KRAV-märket

Sök