Hoppa över innehåll
Prydnadsbuskar

Rhododendron

Rhododendron

Rhododendron

Rhododendron är en långlivad stor buske som blommar överdådigt på våren med stora vackra blomklasar. Rhododendron är en bra växt att använda för att skapa rum i trädgården, och för att skapa struktur på vintern då den behåller sina blad när andra växter har vissnat.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Skugga

Färg:

Röd Orange Mörklila Rosa Lila Vit Gul Gröna löv

Blomning:

Försommar, Vår

Rekommenderade produkter

Rhododendron

Rhododendron är ett stort släkte inom familjen ljungväxter (Ericaceae), där även arten azalea ingår. Sorterna som säljs i trädgårdshandeln är ofta vackra framodlade hybrider (korsningar), det vill säga är inte rena arter. De flesta i rhododendronsläktet är surjordsväxter, vilket betyder att de behöver ett lågt pH-värde (kring 4,5-5) i jorden för att kunna tillgodogöra sig alla näringsämnen. Tecken på näringsbrist är gula blad. Välj Rhododendronjord. För jordförbättring kan kompost från eklöv,  boklöv, eller nedfallna barr användas. De flesta rhododendronarter är städsegröna, det vill säga att de behåller sina blad på vintern. På våren behöver rötterna på rhododendronarter kunna ta upp fukt ur jorden när solen ligger på, annars torkar bladen ut och knopparna kan falla av. Detta kan bli knepigt när tjälen är kvar i marken, och därför ska man plantera de flesta rhododendron på skuggiga eller halvskuggiga platser, i skydd för vårsol.

Plantera rhododendron på en skuggig eller halvskuggig plats i trädgården. Den är långsamväxande, men blir stor med åren, så välj en plats där den får utrymme att växa. Det är vackert att plantera flera rhododendron i en grupp, och de trivs i sällskap. Gräv en grop som är minst dubbelt så bred som krukan, och ungefär lika djup som krukan. Placera plantan i gropen och fyll på kring plantan med ren Rhododendronjord.

Gödsla rhododendron på våren och sommaren, gärna med Trädgårdsgödsel mognad som har en lägre kvävehalt.

Rhododendron kan beskäras men det brukar inte behövas annat än för att ansa bort död ved eller ta bort en gren som växer tokigt.

Förökas med frö. Det går även att ta sticklingar på rhododendron. Rötterna bildas lättare om man tar bort barken på nedersta biten på sticklingen. Stick sedan ner den i S-Jord, täck över med en plastpåse för att behålla fukt i jorden. När rötterna börjar synas genom hålen i botten på krukan är det dags att plantera om den i mer näringsrik Rhododendronjord.

Sök