Hoppa över innehåll
Jord

Rhododendronjord

Rhododendronjord är en specialjord för surjordsväxter som behöver ett lågt pH-värde för att trivas. Jorden är gödslad och används som den är vid plantering både ute i kruka.

Lågt pH och extra mikronäring för friska gröna blad

För surjordsväxter t ex rhododendron, blåbär, ljung, barrväxter, blå hortensia

Både till rabatter och till kruka

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15 l / 40 l

Åtgång

En 40 l säck räcker till en buske vid plantering eller 1-3 buskar vid underhåll.

Rhododendronjord använder du för plantering och underhåll av växter som trivs i sur jord, dvs jord med lågt pH-värde, till exempel rhododendron, azalea, ljung, hortensia, lingon, blåbär och en del perenner.

Gräv bort befintlig jord eller anlägg en upphöjd bädd ovanpå befintlig jord så att inte kalkhaltig jord blandas upp med Rhododendronjorden. Lägg ut jorden och plantera direkt ner i jorden. Vattna ordentligt.

För underhåll av etablerade växter lägg ut ett 5-10 cm tjockt lager ovanpå befintlig jord.

Till större rabatter med surjordsväxter finns även produkter av ren naturtorv, grov Rhododendrontorv och Solmull utan tillsatser.

Volym: 15/40 liter

pH-värde: 4,2 – 5,2

Elektrisk konduktivitet (±25%): 25 mS/m

Råvaror: Ljus torv, bark och mineralgödsel.

Tillsatt näring per m3:
1,3 kg 14-7-15 mikro, 0,1 kg mikronäring,
0,1 kg järnsulfat

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 180

Bor (B) 0,6
Fosfor (P) 90

Koppar (Cu) 3,6
Kalium (K) 195

Järn (Fe) 12
Magnesium (Mg) 30

Mangan (Mn) 4,5
Kalcium (Ca) 100

Molybden (Mo) 1,4
Svavel (S) 100

Zink (Zn) 2,5

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök