Rhododendron och azalea

Växtplats
Rhododendron är städsegröna buskar med mycket varierande storlek beroende på sort. Rhododendron kan gärna placeras i grupper på platser med vandrande skugga, men inte i vindpinade lägen. Azalea är lövfällande buskar som ofta blommar på bar kvist på våren innan bladen kommer. De trivs även i lite ljusare lägen men kan gärna planteras tillsammans med Rhododendron. Rhododendron och azalea ska planteras i en djup fukthållande och torvrik jord med lågt pH-värde, under 5,5, t.ex Rhododendronjord.

Plantering
Rhododendron säljs alltid med klump eller kruka och kan planteras från vår till höst.

Före plantering
Gör en rejäl bädd av Rhododendronjord eller Rhododendrontorv, minst 75 cm bred och minst 40 cm djup. Jorden ska vara mycket lucker så undvik att trampa för mycket i bädden. Rhododendronjord är gödslad från start medan Rhododendrontorven måste berikas med kompost, bark eller naturgödsel.

Plantering
Se till att plantorna är uppvattnade innan plantering. Plantorna placeras på den nivå de vuxit tidigare, rotklumpens övre yta skall endast komma en aning djupare än markytan. Vattna ordentlig och fortsätt vattna under torra perioder. För att hindra ogräs och uttorkning är det ett bra tips att täcka jorden med Täckbark eller vacker Dekorationsflis.

rhododendron_plantering_1 rhododendron_plantering_2 rhododendron_plantering_3

I kruka
Rhododendron och azalea är trevliga att ha i krukor på skuggiga platser. Men tänk på att de ständigt behöver fukt så välj rejält stora krukor och fyll med Rhododendronjord. Vattna ofta!

Beskärning
Rhododendron och azalea behöver normalt inte underhållsbeskäras, På våren avlägsnas torra och skadade grenar. Torra blommor tas bort för hand. Har buskarna blivit stora och glesa tål de att beskäras rejält. Det görs på våren och grenarna skärs av ovanför vilande ’ögon’ – gömda knoppar som kommer bilda nya grenar. Spara helst en gren med gröna blad tills nya grenar skjuter fram, då kan även denna gren tas bort. Gödsla ordentligt i samband med beskärning, ny näring behövs!

Vinterskydd
Städsegröna växter behöver skyddas för vårvinterns uttorkande sol och vind. Skydda med skuggväv eller grankvistar. Täck med Täckbark redan på hösten, det minskar tjäldjupet. Bevattna med ljummet vatten i april eller början av maj, på så sätt tinas tjälen upp vid buskens rötter.

Gödsling
Ge näring på våren och försommaren. Specialgödsel PK på sensommaren, helst redan i augusti. Undvik kalkning eftersom rhododendron trivs i sur jord.

Which country site would you like to visit?