Hoppa över innehåll

Surjordsväxter

Vissa växter trivs bäst i sura jordar med lågt pH-värde. Sådana växter kallas surjordsväxter. Rhododendron är ett exempel på en surjordsväxt som trivs bäst i jordar med ett pH-värde på 4,5-5,5.

Val av jord till surjordsväxter

Hasselfors Gardens Rhododendronjord passar bra för plantering och underhåll av till exempel rhododendron, ljungväxter, hortensior, barrväxter och kalkskyende perenner. Rhododendronjorden är en grov torv- och barkblandning med stabil struktur. Den har bra vattenhållande egenskaper, en hög mullhalt och pH-värdet är 4,5- 5,5. Rhododendronjorden är berikad med naturgödsel, mineralgödsel och extra järn för som fungerar som en startgiva för de nyplanterade växterna.

Växtbäddens uppbyggnad

Planteringsgroparna ska vara väl tilltagna och all befintlig jord ska bytas ut mot Rhododendronjord. Om den omgivande jorden är kalkrik kan man antingen göra en upphöjd växtbädd eller lägga en geotextil som skydd mot den kalkrika jorden. Därefter fylls gropen med 400 mm jord. Vid plantering ska jorden vara ordentligt genomvattnad så att rötterna får kontakt med jorden och inga luftfickor uppstår. Efter några dagars vattning efter plantering kan jorden ha sjunkit ihop något och då kan man behöva fylla på med mer jord.

Gödsla surjordsväxter

Gödsla på våren när tjälen har gått ur marken med Pelleterad Kogödsel. Följ anvisning på påsen om rekommenderad gödselmängd.

Sök